Transport af farligt gods kræver sikkerhedsrådgivere

(04-06-2012)
Transport af farligt gods kræver sikkerhedsrådgivere Alle virksomheder, der sender, modtager eller transporterer farligt gods i betydelige mængder, skal ifølge loven have en sikkerhedsrådgiver.

Er du i tvivl om, om du er omfattet af reglerne, kan AM-Gruppen vurdere dette for dig.

Har du valgt AM-Gruppen som sikkerhedsrådgiver, får du vejledning om reglerne (ADR/RID), hjælp til udarbejdelse af skriftlige anvisninger og transportdokumenter.

Læs mere om farligt gods
HER, eller kontakt AM-Gruppen.