Natarbejde (10-06-2014)
Hvad gør det ved dig?
- og Hvad kan du gøre ved det?


Flere og flere mennesker arbejder uden for den almindelige arbejdstid. Vi er et 24 timers samfund, hvor mennesker er på arbejde på alle tider af døgnet.

En stor gruppe af natarbejdere oplever, at de i perioder får problemer med at sove og får mave-tarm gener. Herudover kan der være en række andre helbredsmæssige gener fx hjertekarsygdomme.

Helbredskontrol ved natarbejde har til formål at afklare om der er nogle helbredsmæssige gener, der kan relateres til natarbejde.

Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud. Du skal aktivt selv give samtykke til om du ønsker at tage imod tilbuddet.

Under helbredskontrollen bliver der taget målinger på bl.a. blodtryk, kolesterol og blodsukker.

AM-Gruppen for flere og flere henvendelser om helbredskontrol og det er et område, der er meget opmærksomhed på i denne periode.

Med mange års erfaring udfører AM-Gruppen helbredskontroller med høj faglighed og på professionel vis. AM-Gruppen bruger moderne teknologi, som sikker høj kvalitet i udførelsen af helbredskontrol.

Kontakt AM-Gruppen for mere information om helbredskontrol.
E-mail: kontakt@am-gruppen.dk
Tlf: 70 107 701