Ressource management

(12-09-2014)
Mange institutioner løser deres vikarbehov ved hjælp af et vikarkorps, som kontaktes telefonisk eller på email, når der er et vikarbehov. Nogle institutioner har et meget stabilt vikarkorps og har let ved at få nye vikarer efter behov, medens andre institutioner konstant mangler vikarer. Ofte anvendes der en del ressourcer på at finde den rette vikar til opgaven, matche faglighed og kompetencer, samt rekruttere nye vikarer.

Plejevikaren.dk.og lærervikaren.dk, som udvikles og drives af medarbejdere fra AM-online, giver institutionen et hurtigt overblik over tilgængelige vikarer i systemet, sikrer en fleksibel og målrettet vikardækning, samt reducerer spildtid og administrative ressourcer når vikaren skal findes. Systemerne gør det samtidigt lettere at rekruttere vikarer, da det giver vikarerne mulighed for at se hvilke vagter, der er udbudt.

Systemerne er optimeret til de behov der er for styring af ressourcerne på institutioner og skoler, men kan med fordel anvendes af andre som ofte har behov for vikarer til udførelse af arbejdsopgaverne. Læs mere på plejevikaren.dk og lærervikaren.dk – og kontakt os gerne for yderligere information.