NUL ULYKKER!

(03-05-2016)
Da DFDS Stevedoring tilbage i 2012 kontaktede AM-Gruppen blev der registreret 10 – 12 anmeldelsespligtige arbejdsulykker hvert år, og der var et betragteligt sygefravær som følge af arbejdsulykker. Sammen med arbejdsmiljøorganisationen gennemførte AM-Gruppen en proces, hvor der blev skabt en meget ambitiøs sikkerhedsvision.

Fejrer 2 år uden ulykker
Efter at have haft fokus på SIKKER ADFÆRD og observationer af farlige forhold og situationer, samt gennemført et uddannelsesprogram for de ansatte har DFDS oplevet en markant nedgang i antallet af ulykker. DFDS Stevedoring  fejrede i april 2015 to år uden en eneste anmeldelsespligtig arbejdsulykke. Dermed har DFDS Stevedoring reduceret antallet af anmeldelsespligtige ulykker fra 10 – 12 om året – til 2 år uden anmeldelsespligtige arbejdsulykker.

Proaktiv sikkerhedskultur
AM-Gruppens erfaringer er, at med en ambitiøs sikkerhedsvision, fokus på farlige forhold og situationer, samt indsatser der fremmer SIKKER ADFÆRD, så kan antallet af arbejdsuykker nedbringes med 80 % eller mere på under 3 år

En proaktiv sikkerhedskultur forebygger arbejdsulykker, forbedrer kvaliteten, tiltrækker flere kunder og skaber bedre resultater på bundlinjen.