Gør som Esbjerg – og reducer sygefraværet

(03-05-2016)
Gennem en strategisk indsats under navnet “10.000 flere dage til borgerne” reducerede forvaltningen Sundhed og Omsorg sygefraværet med mere end 15.000 kalenderdage på under ét år, ligesom udgifterne til vikarer blev nedbragt markant.

Kæmpe besparelser
Professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk universitet, udtalte på en konference i 2015, at gør alle kommuner som Esbjerg, så ville kommunerne i Syddanmark kunne reducere omkostningerne til sygefravær med op til kr. 6.000 pr. ansat. Direktør Arne Nikolajsen fra Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune, udtalte på samme konference at sygefraværet i 2014 lå ca. 22.000 kalenderdage under niveauet for 2011 – og Esbjerg er nu den kommune med det tredje laveste sygefravær i hele Danmark.   AM-Gruppen har udviklet indsatsmodellen, som også andre steder har ført til en reducering af sygefraværet med mindst 30 %.

Stærk vision
Modellens omdrejningspunkt er viljen til at skabe en stærk vision om at ville reducere sygefraværet, samt en strategisk indsats hvor der kun er fokus på de løsninger, som målrettes årsagerne til sygefraværet.