Ergonomi på arbejdspladsen

(20-08-2018)

Ved at forebygge, at der forekommer uhensigtsmæssige belastende arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde (EGA) eller tunge løft, undgås arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser.

AM-Gruppen kan hjælpe med at indrette arbejdspladser i produktion, lager og på kontorer, så de opfylder betingelserne. Udover disse opgaver kortlægger og vurderer AM-Gruppen også arbejdsteknikker og planlægningen af arbejdet med henblik på at forbedre arbejdsbetingelserne.

Undervisning og kurser i forflytninger og udspændingsøvelser er ligeledes noget AM-Gruppen kan levere.

Kontakt AM-Gruppen på 70 107 701 for at høre mere.