Få tilskud til et bedre arbejdsmiljø

(22-02-2011)
AM-Gruppen kan hjælpe med at opnå tilskud til arbejdsmiljømæssige forbedringer.


Vi kan ansøge i forskellige puljer, fx Forebyggelsesfonden for bestemte brancher (eller virksomheder med kortuddannet personale) og Arbejdstilsynets 50 pct. ordning, der gælder for offentlige.

Med støtten er det fx muligt at:
- forebygge nedslidning via automatisering
- opnå bedre indeklima
- reducere sygefravær i virksomheden
- fjerne støvproblemer
- sikre bedre trivsel på arbejdspladsen
- eliminere støjgener
- opnå bedre belysning
- sætte fokus på sundhedsfremmende tiltag

Kontakt Lars Malig på mobil nr. 29 88 76 85 eller e-mail lm@am-gruppen.dk for yderligere information.