NYE REGLER OM FØRSTEHJÆLP

(15-03-2011)
Nye regler betyder, at der på byggepladserne skal være særlig oplærte personer, der kan varetage førstehjælp, og det skal ligeledes sikres, at personer der er kommet til skade kan bringes til læge.

Er I klar til at yde førstehjælp
Uanset om man er på en byggeplads eller en anden arbejdsplads kan det at kunne yde førstehjælp være af afgørende betydning.

Ved hjertestop er der meget få, der overlever, hvis der ikke er nogen tilstede, der kan yde førstehjælp indtil ambulancen når frem.

AM-Gruppen målretter førstehjælpskurserne, så de matcher virksomhedens behov angående indhold og tidspunkter. Kurserne tager udgangspunkt i retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd. Underviserne er naturligvis erfarne og godkendte førstehjælpsinstruktører.