Bliv prækvalificeret til at arbejde offshore

(25-05-2011)
Styrk din virksomheds forretningsmuligheder, ved at blive optaget i Achilles.

Achilles JQS leverandørdatabase benyttes af de fleste og største olie- og gasselskaber i Danmark og Norge. For at blive optaget i Achilles skal virksomheden opfylde en række kvalifikationkrav.

AM-Gruppen kan hjælpe din virksomhed med at opfylde kravene, så din virksomheds profil bliver gjort synlig og søgbar i Achilles.

Kvalifikationskravene er bestemt af olie- og gasselskaberne i forening, og en leverandør skal opfylde følgende krav for at blive prækvalificeret:

  • have implementeret og dokumenteret et kvalitetssystem i henhold til en international standard som EN ISO 9001-2000 serien eller tilsvarende standard. (Der stilles ikke krav om certificering af kvalitetssystemet)
  • sælge i eget navn (agenter kan ikke blive prækvalificerede)
  • være ajour med betaling af alle forfaldne skatter og afgifter
  • have aflagt og indsendt årsregnskab og -beretning til relevante myndigheder
  • ikke være i betalingsstandsning eller under konkursbehandling
  • besvare og fremsende Achilles JQS Online spørgeskema med besvarelse af alle obligatoriske felter, herunder spørgsmål om miljø og arbejdsmiljø
  •