Rådgivningspåbud

 
Arbejdstilsynet kan give påbud indenfor disse fem områder:

  • Det ergonomiske område
  • Det biologiske område
  • Det kemiske område
  • Det fysiske område
  • Det psykosociale område

Når din virksomhed får et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet, så er det et påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

AM-rådgivning – et selskab i AM-Gruppen - bistår med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som din virksomhed har fået påbud om.

Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver bistår virksomheden med forslag til konkrete initiativer, der kan forebygge tilsvarende arbejdsmiljøproblemer i fremtiden, dels hvordan din virksomhed kan udarbejde og bruge arbejdspladsvurderingen (APV).

Vi har lavet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om autoriseret arbejdsmiljørådgivning. www.am-raadgivning.dk