Sådan spare du ressourcer, skaber overblik, opfylder og dokumentere efterlevelse af gældende lov

WORXS skaber masser af værdi.:

 • Skaber overblik - Alt er samlet et sted www.worxs.dk
 • Er ressourcebesparende - AM-Gruppens opdatering og samarbejder sørger for at medarbejderne kan fokusere på andre opgaver.
 • Let tilgængelig for alle medarbejdere - Alle opnår adgang til WORXS, der kan vælges mellem 3 niveauer, standard, læse og administrator adgang.
 • Sikkerhed for opfyldelse af lovkrav - Ved brug af WORXS værdifulde værktøjer som f.eks. lov-basen, sikre firmaet at de kan dokumenterer at de opfylder gældende lov
 • Virksomheden har altid styr på dokumentationen - Statistik og udskrifter ved få klik
 • I WORXS kan firmaet automatisk udskrive statistikker - WORXS sikre medarbejderne og virksomheden et sundt, sikkert og langt arbejdsliv

Kontakt AM-Gruppen på 70 107 701 for at bestille login til WORXS. www.worxs.dk og opnå gratis adgang i 12 mdr. til håndtering af arbejdsmiljøet i vores arbejdsmiljøportal.

Generelt:

 • Overblik over dine aktiviteter i WORXS
 • Opsæt brugerstyring, hvem har adgang til de forskellige menuer og funktioner
  • Herunder muligheden for at modtage e-mail, hvis ansvarlige pers. er anmodet om at være opmærksom på specifikke udfordringer, opsættes i WORXS
   • Notifikationer kan tilpasses efter behov og gentages dagligt, ugentlig eller månedlig. Tidsbestemt intervaller
 • Få overblik over arbejdsmiljøorganisationen, hvem sidder i udvalget, hvem er formand m.m. Opret arbejdsmiljøorganisationens struktur
 • Nyheder, få altid overblik over de seneste nyheder
AM-Basen:
 • Se sager/opret handleplaner
  • Her har AMO overblik over alle sager, hvem der er ansvarlig, deadline og hvad sagen indeholder og om der skal udarbejdes en handleplan på baggrund af sagen.
 • Redigere handleplaner, skal der ændres i eksisterende eller er der tilføjelser eller rettelser dertil
 • Årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Her kan AMO notere den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse og gemme den til senere dokumentation og brug på virksomheden
 • Medlemmer kan opnå overblik over alle uddannelser som medarbejderne har deltaget i
  • Hvem har stigekursus, arbejdsmiljøkursus, supplerende arbejdsmiljøuddannelse og andre kurser. Alle kurser kan implementeres og opnå overblik
 • Håndter nærved ulykker og ulykker.
  • (Om få måneder kan brugerne indberette til EASY via WORXS)
 • Hvordan foretager brugeren sikkerhedsrundering og eftersyn
 • Foretage statistik og udskrifter
APV-Basen:
 • Opret APV sag
 • Håndtere APV dokumenter
 • Gennemføre APV undersøgelser
  • Foretage løbende APV, hvis der opstår en sag på et given tidspunkt eller en APV spørgeskema hvor man ønsker et område belyst, f.eks. ergonomi, klima el psykisk arbejdsmiljø
  • Spørgeskemaer er udarbejdet til brug for kontor, sælger/konsulenter, industri/produktion og autobranchen
   • Således kan virksomheden hurtigt danne sig et overblik over resultaterne af et spørgeskema. svarene kan downloades som CSV-fil til Excell.
 • Håndtere APV sager på baggrund af APV undersøgelser
 • Tilknyt handleplaner til APV sager
  • Her bliver brugeren anmodet om forbedringsforslag til den given udfordring
   • Opsæt deadline og tildel ansvar til medarbejder
KEMI-Basen:
 • Adgang til arbejdspladsbrugsanvisninger(APB) når du har brug for det
 • Adgang til APB´er online og offline
 • Medarbejdere der er ude kørende kan downloade KEMI-BASEN som applikation, således at APB kan tilgås via smartphone eller tablet anvendelig til IOS el. Android
 • Medarbejderne sparer tid til unødvendig søgen efter APB´er
 • AM-Gruppens Kemikere opdaterer og ajourføre alle APB´er for virksomheden
 • Ressourcer frigives til andre opgaver
 • Sikkerhed for at medarbejderne har korrekte oplysninger om værnemidler –sikkerhed for medarbejderne
 • Virksomheden opfylder gældende lov
 • AM-Gruppen opdatere gældende APB´er automatisk
Trivsel-Basen:
 • Her håndteres trivslen på arbejdspladsen
 • Her foretager virksomheden korte eller mellemlange NFA trivselsmålinger
 • Her foretager virksomheden undersøgelser om Social kapital
 • AM-Gruppen foretager helbredskontrol og høreundersøgelser
I løbet af 2. halvdel af 2017 foretager AM-Gruppen en ny og forbedret implementering og af nye værdifulde værktøjer i Trivsels-basen

LOV-Basen:
 • Her samles alle love og bekendtgørelser som er relevant for din virksomhed
 • Her finder du dine lovlister med links til lovteksterne
 • Her kan du tildele ansvar til medarbejdere for efterlevelse af de love som er tilknyttet firmaet
 • Dette kan ligeledes afdelingsbaseres, således at en person har ansvaret for alle love bliver efterlevet
 • Virksomheden har styr på dokumentationen for efterlevelse af den gældende lovgivning som er relevant for medlemmet.
 • AM-Gruppen opdatere gældende lov automatisk hver uge løbende