Nyhedsbrevet

11. oktober 2013

 

ARBEJDSLIV&MENNESKER

FÆRRE ULYKKER  HVORDAN?

Der er den 9. oktober anmeldt 30.568 arbejdsulykker i 2013, heraf 29 dødsulykker og 3138 knoglebrud. Desværre er der intet som tyder på, at det er lykkedes at knække kurven over antallet af arbejdsulykker.

AM-Gruppen oplever ofte, at arbejdsulykker får karakteristikken hændeligt uheld, når årsagerne til ulykken skal beskrives. Når arbejdsulykken karakteriseres som hændeligt uheld, så fører det ofte til, at selve kortlægningen af arbejdsulykken bliver mangelfuld  og dermed bliver det svært at træffe forebyggende foranstaltninger, så lignende ulykker kan undgås i fremtiden.

Årsagerne til arbejdsulykker kan typisk være teknologi, systemer eller mennesker. Det er derfor også vigtigt hver gang at søge efter mulige årsager ved både teknologien, systemerne og menneskerne, når der er sket en arbejdsulykke.

Det er væsentligt at forstå de menneskelige faktorer, som kan være årsagerne til arbejdsulykker  for først derved bliver det muligt at nå en effektiv forebyggelse af arbejdsulykker.

Er der kontrol på teknologien og styr på systemerne  så bør de forebyggende indsatser fokusere på, hvordan der skabes SIKKER ADFÆRD.
Dels bør der være indsatser som styrker medarbejderne til at hjælpe hinanden med at opnå SIKKER ADFÆRD og dels bør der være indsatser, som hjælper den enkelte til at blive bevidst om egen adfærd.

Det er AM-Gruppens erfaring, at der kan opnås væsentlige reduktioner af arbejdsulykker ved at skabe en aktiv sikkerhedskultur med fokus på SIKKER ADFÆRD. Indsatserne bør fokusere på, at medarbejderne bidrager med observationer, medarbejderne hjælper hinanden med, at skabe en aktiv sikkerhedskultur, samt hvordan den enkelte medarbejder arbejder med en mere SIKKER ADFÆRD i alle arbejdssituationer.

Hør mere om SIKKER ADFÆRD på de kommende temadage.

Flere OBSERVATIONER  færre NÆRVED-ULYKKER

På de fleste virksomheder forekommer situationer, hvor der er fare og risiko for at indtræffe en hændelse, som kan føre til en ulykke.
Ligeledes forekommer der hændelser, hvor mennesker eller materiel er lige ved at komme til skade, men hvor der ikke sker nogen ulykke.

Ofte registreres situationer med fare og risiko, samt hændelser som kan føre til en ulykke alle som nærved-ulykker, nærved-uheld, Tilløb-Til-Uheld (TTU) eller lignende. Det kan dog være nyttigt, at opdele registreringerne i observationer og nærved-ulykker, da det er to forskellige former for registreringer.

Observationer er forhold eller handlinger, som rummer potentielle muligheder for, at pludselige eller uventede hændelser kan føre til en skade.

Nærved-ulykker er pludselige og uventede hændelser eller en række af hændelser, der indeholder noget, der kan forvolde skade, men på grund af heldige omstændigheder ikke får skadelige konsekvenser.

Når observationer og nærved-ulykker registreres som to forskellige former for registreringer, så bliver det samtidig muligt at opstille mål og målsætninger for både observationer og nærved-ulykker.

Ved at foretage mange observationer og handle på disse, kan mange nærved-ulykker undgås.

Målet for observationer vil altid være flest mulige observationer!

Ved at have færrest mulige nærved-ulykker, så reduceres antallet af mindre alvorlige ulykker, ulykker, anmeldelsespligtige ulykker og fatale ulykker.

Målet for nærved-ulykker vil altid være færrest mulige nærved-uheld!

Ved at opdele registreringer i observationer og nærved-ulykker, så er det samtidigt muligt at opstille målsætninger, som f.eks. 50 % flere observationer og 20 % færre nærved-ulykker det kommende år.

Det er AM-Gruppens erfaring, at en aktiv sikkerhedskultur fører til flere observationer og reducerer antallet af nærved-ulykker.

Deltag på AM-Gruppens workshop den 11. november 2013 på Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg  eller book et oplæg om, hvordan virksomheden kan skabe en aktiv sikkerhedskultur.

SIKKERHEDSDIALOGER

En aktiv sikkerhedskultur skabes gennem dialog, hvor der skabes erkendelse, forståelse og motivation til forandring af adfærden.

Sikkerhedsdialoger er et redskab til at skabe fokus og komme nærmere mål for SIKKER ADFÆRD.

Traditionelt har kommunikationen omkring arbejdsmiljøet en tendens til at være fokuseret på problemer, mangler og det som ikke virker. Denne form for kommunikation skaber situationer, hvor mennesker adskilles og føler sig utilstrækkelige.

Kommunikationen i sikkerhedsdialoger er anerkendende med fokus på muligheder og det som virker. Det skaber situationer, hvor mennesker mødes, føler sig kompetente og oplever forståelse.

Der findes to former for sikkerhedsdialoger. De formelle, hvor der er aftalt et møde eller en samtale mellem medarbejderen og lederen  og de uformelle, hvor medarbejderen og lederen mødes tilfældigt eller i forbindelse med sikkerhedsrunderinger mv.

Formålet med de formelle sikkerhedsdialoger er, at anerkende den positive adfærd medarbejderen allerede udviser, samt drøfte medarbejderens sikkerhedsadfærd med henblik på at aftale mulige forbedringspunkter og forandringer af adfærden. Dialogen kan endvidere anvendes til at drøfte lederens sikkerhedsadfærd med det formål at bevidstgøre lederen om mulige forbedringspunkter.

Den formelle sikkerhedsdialog indeholder forberedelse, god kontakt under samtalen, en fremadrettet samtale, aftale om forbedringspunkter samt opsummering. Start samtalen med at anerkende medarbejderen for den positive adfærd, hvorefter medarbejderen selv fremlægger sin vurdering af den sikkerhedsmæssige adfærd. Lederen beskriver nu hvilken adfærd, som opleves og hvor der er mulige forbedringspunkter. Ved afslutningen af den formelle sikkerhedsdialog aftales forbedringspunkterne  og et par uger efter foretages en opfølgning på forbedringspunkterne.

MIA TJERRILD JAKOBSEN ER NY PARTNER

Den 1. oktober startede Mia Tjerrild Jakobsen som ny partner, samt udviklings- og konsulentchef i AM-Gruppen. Mia Tjerrild Jakobsen kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i Aabenraa Kommune og har igennem en årrække beskæftiget sig med det strategiske arbejdsmiljøarbejde og udviklingen af arbejdsmiljøorganisationen. Dette bliver også fokusområderne i hendes arbejde og konsulentopgaver hos kunderne.

Mia Tjerrild Jakobsen kan kontaktes på telefon 30 66 41 50 eller mia@am-gruppen.dk.

 

Konference

Vækst og ledelse 2014
Afholdes i Brønderslev
Onsdag d. 2. april
Gratis tilmelding
Læs mere

Akademiuddannelsen

Arbejdsmiljøledelse
Opstart: Torsdag d. 31. okt.
Læs mere

Arbejdsmiljø
Opstart: Torsdag d. 27. feb.
Læs mere

Supplerende
Arbejdsmiljøuddannelse

Sikker adfærd og forebyggelse af ulykker
30. oktober
Afholdes i Herning
Pris: 1.850,- kr.
Tilmeld her

Sikker adfærd og forebyggelse af ulykker
28. november
Afholdes i Esbjerg
Pris: 1.850,- kr.
Tilmeld her

Arbejdsmiljøuddannelsen

Hillerød
Uge 43 21. - 23. okt.
Skjern
Uge 43 21. - 23. okt.
Esbjerg
Uge 44 + 45
28. - 29. okt + 7. nov.
Vordingborg
Uge 44 28. - 30. okt.
Odense
Uge 44 28. - 30. okt.
vejle
Uge 44 + 47
30. - 31. okt. + 21. nov.
Frederikshavn
Uge 45 4. - 6. nov.
Århus
Uge 45 4. - 6. nov.
Amager
Uge 45 4. - 6. nov.
Kalundborg
Uge 46
11. - 13. nov.
Aalborg
Uge 46 + 48
11. - 12. nov. + 28. nov.
Kolding
Uge 46 + 49
13. - 14. nov. + 5. dec.
Holstebro
Uge 47 18. - 20. nov.
Roskilde
Uge 47 18. - 20. nov.
Sønderborg
Uge 47 18. - 20. nov.

Se flere kurser her

Kundeservice

Tlf: 70 107 701
kontakt@am-gruppen.dk

 

Nyhedsbrevet ARBEJDSLIV & MENNESKER udgives af AM-Gruppen og dets datterselskaber.

Denne e-mail er en nyhedsinformation fra AM-Gruppen, som kan indeholde markedsføring af vores ydelser og services. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsmails fra AM-Gruppen, kan du afmelde dette på et hvilket som helst tidspunkt.

Besvar venligst ikke denne meddelelse. Den er sendt fra en adresse, der ikke kan modtage indgående e-mails. Find kontaktoplysninger på siden kontakt.

© 2013 AM-Gruppen A/S. Alle rettigheder forbeholdes.