Nyhedsbrevet 14. august 2013  
ARBEJDSLIV&MENNESKER

Støtte til arbejdsmiljøarbejdet

Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

Refusionen kan gives til offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher for initiativer, som sigter mod:

 • at nedbringe antallet af arbejdsulykker
 • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
 • at nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet
Projektet skal handle om de arbejdsmiljøemner, der er beskrevet i afsnittene om arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø eller muskel-skelet-besvær i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser for den pågældende branche. Der er dog mulighed for at udvide projektet med andre emner, hvis der udarbejdes en præcis redegørelse for begrundelsen.

Der er afsat 10 mio. kr. årligt fra 2013-2015 til denne ordning, og midlerne bliver bevilget efter først-til-mølle-princippet. Der skal søges om støtte inden projektet påbegyndes og den enkelte virksomhed kan maksimalt få refunderet kr. 500.000 (ekskl. moms).

AM-Gruppen er gerne behjælpelig med at beskrive projekter, bistå med udarbejdelsen af ansøgningen, samt opstille budgetter mv. Kontakt os for et uforpligtigende møde – men husk, midler tildeles efter først-til-mølle-princippet!

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Motiveres virksomhedens arbejdsmiljøarbejde af eksterne forhold som lovgivningen, myndighedernes og kundernes krav – eller motiveres arbejdsmiljøarbejdet af interne forhold som arbejdsmiljøorganisationens visioner og ambitioner, samt ønsket om at alle kommer sikkert hjem fra arbejdet?

En god arbejdsmiljøstrategi kan være med til at udvikle og forbedre virksomhedens arbejdsmiljø – og en god arbejdsmiljøstrategi kan være med til at skabe sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategi og indsatserne med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Mange virksomheder oplever en stor udfordring med skabe sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategi og de arbejdsmiljøarbejdet. En af årsagerne til dette kan være, at virksomheden ikke har kortlagt eller ikke er bevidst om det strategiske arbejdsmiljøperspektiv – og derfor vælger redskaber, som er mindre egnede til udfordringerne med at skabe et godt arbejdsmiljø.

I bogen ”Strategiske arbejdsmiljøperspektiver” sættes fokus på virksomhedens arbejdsmiljøstrategi, de strategiske metoder i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, ligesom de fire strategiske arbejdsmiljøperspektiver beskrives. Bogens formål er at udfordre læserens opfattelse af arbejdsmiljøorganisationens strategiske arbejde, samt inspirere til at arbejde med virksomhedens arbejdsmiljøstrategi, så den understøtter virksomhedens overordnede strategi.

Bogen er skrevet til beslutningstagere, sikkerhedsledere, rådgivere, konsulenter og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Den er skrevet med udgangspunkt i strategiske metoder og redskaber udviklet af AM-Gruppen og kan købes på AM-forlaget eller bestilles på telefon 70 107 701.

www.am-forlaget.dk

Kompetencegivende uddannelse i arbejdsmiljø

Styrk arbejdsmiljøet med en kompetencegivende uddannelse målrettet medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøkonsulenter. Akademiuddannelserne i arbejdsmiljø og arbejdsmiljøledelse giver indsigt i og forståelse for virksomhedernes arbejde med at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Med udgangspunkt i egen virksomhed og egne udfordringer med at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, som kan være med til at danne grundlaget for fremtidige forbedringer af virksomhedens arbejdsmiljø.

Gennem teoretiske tekster, cases, konkrete sager og deltagernes egne erfaringer bliver den studerende i stand til at anvende en professionel tilgang til planlægningen og gennemførelsen af indsatser i virksomhedernes arbejdsmiljø. Uddannelsen i fagene arbejdsmiljø og arbejdsmiljøledelse er kompetencegivende. Der er 8 undervisningsdage og en eksamensdag.

Næste hold i faget arbejdsmiljø starter den 5. september og næste hold i faget arbejdsmiljøledelse starter den 31. oktober på Erhvervsakademi Sydvest. Undervisningen varetages af undervisere fra AM-Gruppen. Prisen er DKK 12.400,- incl. materialer og forplejning. Det er muligt at søge SVU godtgørelse på DKK 640,- pr. fraværsdag.

Læs mere på am-uddannelsen.dk/akademiuddannelsen

Tilskud til forebyggelsespakker

Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge om tilskud til forebyggelsespakker gennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. De forskellige forebyggelsespakker er udviklet til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen – og kan søges af virksomheder indenfor følgende brancher:

 • Metal og maskinvirksomheder med op til 19 ansatte
 • Slagterier (40 deltagere uanset virksomhedsstørrelse)
 • Politi, beredskab og fængsler (op til 40 ansatte i en pakke)
 • Daginstitutioner (20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse)
 • Rengøring (20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse)
 • Træ og møbel (20 deltagere uanset virksomhedsstørrelse)
 • Taxi og busvognmænd med under 25 ansatte
 • Autoværksteder, autolakererier, dækservice og karosseriværksteder med under 25 ansatte
 • Bygge og anlæg (1 – 9 ansatte)

Som noget nyt kan virksomheder også søge støtte til at fastholde jeres erfarne og kompetente medarbejdere med en seniorpakke, hvor der sættes fokus på seniormedarbejdernes arbejdsmiljø, helbred, særlige kvalifikationer og kompetencer.

Virksomheder kan få støtte til lønkompensation, kursusudgifter og konsulentbistand.

Læs mere om forebyggelsespakkerne på forebyggelsesfonden.dk – og kontakt gerne AM-Gruppen, hvis virksomheden overvejer at søge støtte til aktiviteterne med at forbedre arbejdsmiljøet, fremme sundheden eller fastholde seniorerne.

 
Akademiuddannelsen
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Opstart: Torsdag d. 5. sept.
Læs mere

Arbejdsmiljøledelse
Opstart: Torsdag d. 31. okt.
Læs mere

Supplerende
Arbejdsmiljøuddannelse
En sund krop på jobbet
26. september
Afholdes i Brønderslev
Pris: 1.850,- kr.
Tilmeld her

Arbejdsmiljøuddannelsen

København
Uge 34 19. - 21. aug.
Vejle
Uge 34 19. - 21. aug.
Aalborg
Uge 34 19. - 21. aug.
Esbjerg
Uge 35 26. - 28. aug.
Roskilde
Uge 35 26. - 28. aug.
Århus
Uge 35 26. - 28. aug.
Aabenraa
Uge 36 2. - 4. sept.
Viborg
Uge 37 9. - 11. sept.
Horsens
Uge 37 9. - 11. sept.
Odense
Uge 37 + 39
9. - 10. sept. + 26. sept.
Kolding
Uge 37 + 40
9. - 10. sept. + 3. okt.

Se flere kurser her

Kundeservice
Tlf: 70 107 701
kontakt@am-gruppen.dk

Arbejdsliv og mennesker udgives af AM-Gruppen - og er et fællesbrev for AM-Gruppen, AM-uddannelsen og AM-online.