Nyhedsbrevet indeholder:

Få en GRØN smiley for et godt arbejdsmiljø på byggepladsen

Sikkerheden på landets byggepladser har været i fokus de seneste måneder – og ved Arbejdstilsynets regelmæssige screeninger af byggepladserne har kun 30 % af virksomheder opnået en GRØN smiley. Årsagerne til den manglende sikkerhed viser sig ofte at være manglende systematik omkring arbejdet med sikkerhed på byggepladsen.
Sammen med en række virksomheder har AM-Gruppen udarbejdet en mappe er med til at skabe systematik i virksomhedens arbejde med sikkerhed på byggepladsen. AM-Gruppen har sammen med et lokalt erhvervsråd rådgivet 48 virksomheder i en enkelt kommune omkring sikkerheds på byggepladsen. Ved Arbejdstilsynets efterfølgende screening af sikkerheden på byggepladsen har ingen af de 48 virksomheder fået en RØD smiley.

AM-Gruppens konsulenter hjælper gerne med at gennemgå sikkerheden på din virksomhed, så også din virksomhed får en GRØN smiley næste gang Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg.

Læs mere


Årstiden for indeklimagener.

De fleste danskere opholder sig meget af tiden inden døre, og en væsentlig del af tiden på arbejdspladsen.
Det er derfor vigtigt, at bygninger, vi opholder os i, har et godt indeklima, der ikke skaber ubehagelige gener og påvirker helbredet og arbejdsevnen.
Mange faktorer spiller ind, men der kan ofte opnås forbedringer med simple ændringer.
Kontakt os for en konkret vurdering.

Trivsel og arbejdsglæde kan måles på bundlinjen

En høj grad af medarbejdertilfredshed, god trivsel og et lavt sygefravær giver højere kvalitet og kan måles på bundlinjen. Mange virksomheder arbejder på at skabe god trivsel og arbejdsglæde – til glæde for både kunder og medarbejdere.

Forslagene til hvordan der kan skabes god trivsel er mange. Det er vigtigt at kortlægge årsagerne til manglende trivsel og arbejdsglæde inden der iværksættes nye tiltag til at forbedre trivslen. Først når årsagen til manglende trivsel er kortlagt er det muligt at fastlægge hvilke indsatser der skaber mest trivsel.

Sammen med virksomheden har AM-Gruppen mulighed for at kortlægge trivslen og komme med forslag til indsatser på virksomheden. Flere virksomheder har valgt at sætte fokus på trivslen med en temadag, hvor der arbejdes med at skabe glæde og energi ud fra de ressourcer og behov medarbejderne har.

”Vi har netop haft en spændende temadag om arbejdsglæde og trivsel, som har givet fornyet gejst og engagement og konkrete spilleregler til det videre arbejde”, fortæller statslig jobcenterchef Per Nielsen fra Jobcentret i Jammerbugt kommune om en temadag afholdt i samarbejde med AM-Gruppen.

Psykisk beredskab for virksomheder

Ved pludseligt opståede kriser, ulykker eller stress hos medarbejderne har mange virksomheder et ønske om hurtigt at kunne tilbyde medarbejderen hurtig og professionel bistand. AM-Gruppen har i samarbejde med Løkken Stress Center har udviklet en samarbejdsaftale, så det nu er muligt for virksomheder at etablere et psykisk beredskab.

Det psykiske beredskab giver virksomheden mulighed for at tilbyde en hurtig indsats med psykologhjælp og individuelle samtaleforløb til medarbejdere, som er udsat for kriser eller stress.

Samtaleforløbet vil som udgangspunkt indeholde 5 - 7 psykologsamtaler og et
arbejdspladsmøde. Mødet har til formål at afdække og diskutere mulighederne for en delvis eller fuldstændig genoptagelse af arbejdet, såfremt medarbejderen er helt eller delvist sygemeldt, samt give konkret rådgivning og vejledning i forhold til at sikre en hensigtsmæssig og stabil tilbagevending.

Læs mere

Juleferie

Dette er det sidste nyhedsbrev i år, og vi vil benytte lejligheden til at ønske vores kunder og forretningsforbindelser en glædelig jul og et lykkebringende nytår samt takke for samarbejdet i 2008.
AM-Gruppen holder ferielukket fra og med onsdag den 24. december til og med fredag den 2. januar.


Har du brug for akut råd og vejledning så kontakt.

Bent Madsen Tlf. 28 10 53 37
Kim Baarsøe Tlf. 28 10 53 34


 
 

Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis man ønsker at tilmelde eller afmelde sig nyhedsbrevet, kan man gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her: På spring nr.10

 
Esbjerg - København - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk