Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Håndtering af influenza A (H1N1)

Sundhedsstyrelsen har bevågenhed på udviklingen af influenza A (H1N1) i Danmark.  Sundhedsstyrelsen vurderer dog fortsat, at befolkningen i Danmark generelt ikke har grund til bekymring. Sygdommen har uden for Mexico indtil nu vist sig at have et generelt mildt forløb sammenlignet med gængs vinterinfluenza. Det vurderes dog, at det kan være væsentligt at forholde sig til følgende elementer.
De vigtigste elementer i beredskabet mod influenza A (H1N1) er:

  • at virksomheder opfordres fra Dansk Industri til at udarbejde en beredskabsplan på håndtering af influenza A.
  • at alle opfordres til at følge en række hygiejneråd: hyppig håndvask, brug af engangslommetørklæder samt undgå at hoste og nyse på andre.
  • at patienter med influenza A (H1N1) opfordres til at holde sig hjemme
  • at særlige udsatte borgere kommer i behandling
  • Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsatte ved influenza, og bør kontakte lægen, hvis de får influenza-symptomer. Gravide, der får influenzasymptomer, og forældre til børn under to år med influenzasymptomer, bør også kontakte lægen.

AM-Gruppen kan være behjælpelig med udarbejdelse af beredskabsplan og risikovurdering.

Yderligere kan læses på:

  __________________________________________________________________________________
 

 

Informationsdage om kemi på din virksomhed

Alle virksomheder skal udarbejde de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger, når der anvendes kemiske produkter på virksomheden. Mange virksomheder oplever, at arbejdet med at udarbejde og opdatere de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger kan være en ressourcekrævende opgave og mange virksomheder har oplevet at mangelfulde arbejdspladsbrugsanvisninger har ført til påbud fra Arbejdstilsynet.

AM-Gruppen har udviklet KEMI-basen – et online styringsredskab – som hjælper med at få styr på samtlige kemiske produkter, som anvendes i virksomheden.

Ved anvendelsen af KEMI-basen udarbejder AM-Gruppen de lovpligtige arbejdsplads-
brugsanvisninger – og sørger for, at der løbende sker en opdatering af sikkerheds-
databladene og arbejdspladsbrugsanvisningerne.

Vi vil gennemgå reglerne vedrørende Reach - EU`s kemikalielov, og I vil få et overblik over, hvad jeres rolle er, og hvilke forpligtelser I har i forhold til REACH.

Alle virksomheder inviteres til et møde, hvor der er mulighed for at blive opdateret på reglerne omkring arbejdspladsbrugsanvisninger. Der er samtidig mulighed for at høre mere om online styring af virksomhedens kemiske produkter samt udarbejdelse og opdatering af virksomhedens sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.

Vi håber I har tid og lyst til at komme, for tilmelding send mail til Solveig Helsing på
kontakt@am-gruppen.dk eller ring på 70 107 701.

Informationsmøderne afholdes følgende steder:

Esbjerg tirsdag den 8. september kl. 10:00 - 13:00
Skjern onsdag den 9. september kl. 15:30 - 21:00
Aabenraa den 17. september kl. 1500 - 17:15
Randers den 23. september kl. 15:00 - 1715
Glostrup den 28. september kl. 15:00 - 17:15
Aalborg den 8. oktober kl. 15:00 - 17:15

 

 

  __________________________________________________________________________________
 
 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr.14
 
 
Esbjerg - København - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk