Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Arbejdsmiljøopgaver i Vietnam

Danida stiller krav til danske virksomheder, som modtager støtte til at etablere sig i udlandet. Det er krav om bæredygtighed, herunder et niveau på arbejdsmiljø og miljø der lever op til den danske standard.

I forbindelse med Danida støttede projekter, har AM-Gruppen oplevet en interesse for vores rådgivning fra virksomheder som modtager støtte til at etablere sig i udlandet.

AM-Gruppen tilbyder nu vores kunder en helhedsorienteret rådgivning inden for områderne bæredygtighed, arbejdsmiljø og miljø, herunder, CSR - Corporate Social Responsibility, gab-analyser – screeninger – ledelsessystemer – målinger – analyser m.m.

Ud over vores egne konsulenter samarbejder vi i Vietnam med virksomheden Gate To Asia, som i flere år har hjulpet danske virksomheder med etablering i Vietnam. http://www.g82asia.com

  __________________________________________________________________________________
 

 

Fokus på farlige stoffer i EU’s nye kemikalielovgivning

I forbindelse med implementering af EU’s nye kemikalielovgivning (REACH) er der et særligt fokus på problematiske stoffer. Det er stoffer, som er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige, samt stoffer som er svært nedbrydelige, ophobes i levende væv eller er giftige.
Der er også et særligt fokus på stoffer som har alvorlige virkninger på menneskers sundhed og miljø, herunder hormonforstyrrende stoffer.

I forbindelse med implementering af REACH er alle virksomheder forpligtet til at opbevare alle de oplysninger (sikkerhedsdatablade), der er behov for, for at kunne opfylde REACH, i 10 år efter man sidst har anvendt/solgt produktet.

AM-Gruppen har i KEMI-basen udviklet en mulighed for at se, om der er kandidatstoffer i de produkter, du har på din virksomhed. KEMI-basen sikrer samtidig, at der sker en opbevaring af alle sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.

Læs mere – samt se hele listen med farlige stoffer på kandidatlisten.

 

__________________________________________________________________________________

 

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010

Som den førende udbyder af Arbejdsmiljøuddannnelsen er AM-Gruppen glade for at kunne præsentere det nye 2010 katalog, som indeholder flere nyheder. Udover at tilbyde Arbejdsmiljøuddannelsen i 31 byer tilbyder vi nu også  gennemførelsesgaranti.Vi kan også tilbyde Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk og tysk – samt som 4 dages- internatkursus.

Nye kursussteder for Arbejdsmiljøuddannelsen er Hjørring, Silkeborg og Århus.

Se alle kurser på hjemmesiden

 
____________________________________________________________________________
 
AM-Gruppen på Arbejdsmiljøkonferencen

Kom og mød AM-Gruppen på arbejdsmiljøkonferencen den 10. – 11. november på Hotel Nyborg Strand. Vi glæder os til at få en snak med deltagerne på konferencen og præsentere vores nye kursustilbud.

 
  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr.15
 
 
Esbjerg - København - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk