Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Efterse selv din stige

Det er nu muligt for alle virksomheder selv at foretage eftersyn af stiger. Det kræver blot, at medarbejderen tager et kompetencegivende kursus. AM-Gruppen lancerer derfor et kursus, der giver den fornødne viden til at gennemføre de lovpligtige eftersyn. Kurset er let tilgængeligt via AM-Gruppens e-learning platform og kan derfor tages på det tidspunkt, der måtte passe jer bedst. Efter gennemført kursus udstedes bevis.

Læs mere

  __________________________________________________________________________________
 

 

Pas arbejdet under sygdom

Fremover står de traditionelle lægeerklæringer som udarbejdes, ved både kortsigtet, gentaget og længere tids sygefravær, ikke mere alene. Den såkaldte mulighedserklæring skal være et supplement til lægeerklæringen. Mulighedserklæringen består i, at arbejdspladsen sammen med medarbejderen tager stilling til, hvilke arbejdsfunktioner, medarbejderen kan varetage under sygdomsforløbet. Det bliver dermed lettere at fastholde medarbejderen i sygeperioden. En mulighedserklæring består af to dele – en arbejdspladsdel og en lægedel.

Læs mere

 

__________________________________________________________________________________

 

Gode høreværn giver mere energi

Et ordentligt formstøbt høreværn med talefilter er ikke bare en sikkerhedsmæssig forbedring, som beskytter hørelsen. Undersøgelser har vist, at det formstøbte høreværn også reducerer træthed, så medarbejderen får mere overskud og energi i hverdagen.
Omvendt kan for meget støj på arbejdspladsen ikke alene give hørenedsættelse, men det kan også medføre forskellige helbredsmæssige belastninger som træthed, hovedpine, stress og forhøjet blodtryk. Få kortlagt støjen på virksomheden – udgør støjen mere end 80db skal medarbejderen tilbydes en lovpligtig høreundersøgelse.

Læs mere

 
____________________________________________________________________________
 
Videncentre skal tjekke nano

Folketinget har afsat 173 mio. kr. til ny kemihandlingsplan. Midlerne skal anvendes til at holde et særligt øje med hormonforstyrrende stoffer og de kemikalier, som nanoteknologien benytter sig af. Den øgede opmærksomhed skal sikre, at nanomaterialerne ikke udgør en sundhedsmæssig eller miljømæssig risiko. Virksomheder med et abonnement på KEMI-basen kan se om de har kemikalier, der indeholder hormonforstyrrende stoffer – ligesom KEMI-basen nu også viser om virksomheden anvender stoffer som er på EU’s kandidatliste over farlige stoffer.

 
  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr.16
 
 
Esbjerg - København - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk