Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Eftersyn af stiger

Det er nu blevet lovkrav at alle stiger der anvendes på danske arbejdspladser skal efterses mindst en gang om året. AM-Gruppen kan hjælpe, så I selv kan foretage eftersyn af stiger, idet vi har lanceret et e-learningskursus i eftersyn af stiger. I bliver dermed klædt på, så I kan bevise overfor arbejdstilsynet og andre, at I besidder de fornødne kompetencer. Når I tilmelder jer kurset vil I modtage et log-in pr. mail, hvorefter der er adgang til kurset, som på denne måde afvikles fra eget skrivebord. Efter at have bestået kurset sender vi et certifikat, der fortæller at man er kompetent til at efterse stiger. Se mere om dette online kursus på nedenstående demolink:

klik her

  __________________________________________________________________________________
   
 

Kemikalier i tekstiler, teknisk udstyr, møbler og smykker

AM-Gruppen kan afdække, hvorvidt din virksomhed har brug for at sikre brugen og kontrollen af kemiske stoffer har EU lavet en forordning, kaldet REACH, som står for registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier. REACH omfatter også virksomheder, som importerer eller producerer produkter, som ellers ikke normalt betragtes som kemiske produkter, eksempelvis tekstiler, emballage, teknisk udstyr, møbler mv. Kontakt os, og vi vil afdække, hvorvidt din virksomhed har nogle forpligtigelser i forhold til REACH.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Farligt gods

AM-Gruppen kan hjælpe med sikkerheden, såfremt din virksomhed transporterer farligt gods via landevej. Transport med farligt gods stiller nemlig særlige krav til chauffør, lastbil, emballage, afsender og modtager mv. Farligt gods er typisk kemiske stoffer eller gasser, men kan også omfatte en lang række produkter, som eksempelvis spraydåser, køleskabe, batterier og klinisk affald. Kontakt os for at finde ud af, hvorvidt din virksomhed har nogle forpligtelser i forhold til farlig gods.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Gratis adgang til krisehjælp

AM-Gruppen tilbyder i tilknytning til en rådgiver- eller kontingentaftale, at din virksomhed kan få mulighed for at indgå en aftale om adgang til døgndækning på krisehjælp. Der kan være mange årsager til at der opstår situationer, hvor medarbejdere eller ledere kan have brug for professionel hjælp til at komme gennem kriser. Hvornår en krise indtræffer ved vi heldigvis ikke, men vi ved, at et professionelt beredskab er guld værd, når det sker. Krisehjælp kan være relevant i forbindelse med: arbejdsulykker, trafikulykker, dødsfald, røveri, overfald, mobning, fyring osv. Aftalen om krisehjælp kan ligeledes anvendes af ledere, der har behov for sparring til at håndtere en krisesituation.

  __________________________________________________________________________________
 

 

Ansøgning til puljer og projekter

Såfremt I overvejer at ansøge om penge til projekter, samt blive informeret om, hvilke muligheder der findes, er I altid velkomne til at kontakte AM-Gruppen, hvor vi har konsulenter, som gerne hjælper med ansøgningerne. Det kan være når f.eks. Forebyggelsesfonden og andre fonde udbyder forskellige puljer, hvor der kan ansøges om penge, og det kan være til projekter, hvor der bl.a. sættes fokus på sundhed, trivsel, reducering af belastninger i bevægeapparatet samt den nyeste teknologiske udvikling.

 

__________________________________________________________________________________

   
 

Ny afdeling i Randers

På trods af krisen oplever AM-Gruppen en stigende efterspørgsel efter de ydelser, hvor kunderne foretrækker AM-Gruppen som leverandør. Efterspørgslen er generelt stigende, dog er stigningen markant større i det midtjyske, så for at servicere de mange nye kunder endnu bedre, har AM-Gruppen åbnet nyt kontor i Randers den 1. maj. Vi kommer tættere på kunderne og får således bedre muligheder for at udvikle vores høje kvalitets- og serviceniveau i samarbejde med kunderne i området. Skulle der være efterspørgsel efter nye ydelser indenfor områderne arbejdsmiljø, miljø, sundhed og ledelsessystemer, kan I trygt henvende jer. Vi skal nok finde de løsninger der passer til jer. Fremover vil I opleve tilbud om deltagelse i lokale arrangementer, som vi får bedre muligheder for at arrangere. Der vil ligeledes blive udbudt endnu flere 1.hjælpskurser og arbejdsmiljøuddannelser. Vi ser frem til at AM-Gruppen bliver en integreret del af lokalområdet og samarbejdspartner for endnu flere virksomheder udtaler Adm. Dir. Bent Madsen.


  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr.18
 
 
Esbjerg - København - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk