Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Kom til gratis informationsmøde om den arbejdsmiljølov som nu giver større fleksibilitet

Den nye arbejdsmiljølov er nu vedtaget og træder i kraft 1. oktober 2010.

Alle virksomheder kan nu organisere arbejdsmiljøarbejdet på den måde, som passer bedst sammen med de øvrige beslutningsprocesser, og der kan samtidig tages hensyn til den samarbejdsform som virker mest naturligt for den enkelte virksomhed. Det er ikke længere et krav at der skal være fire årlige udvalgsmøder, men arbejdsgiveren skal én gang om året sammen med medarbejderne aftale, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i det kommende år. Det er nyt at også virksomheder med under 10 ansatte formelt skal drøfte en systematisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet.

Der kommer ændringer i forbindelse med arbejdsmiljøuddannelsen, både omkring antal kursusdage og omkring indhold, idet uddannelsen nu ændres fra 5 til 3 dage. Fremover skal alle arbejdsmiljørepræsentanter tilbydes en årlig opdatering på relevante fagspecifikke områder.

Læs mere

Aktiviteter senere på året:


Foto af: Les Kaner
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg deltager i et arrangement AM-Gruppen afholder 18. november, her vil den nye lovgivning også blive drøftet.

  __________________________________________________________________________________
   
 

CSR - virksomhedens samfundsansvar

Virksomhedens samfundsansvar er i stigende grad et konkurrenceparameter for virksomhedens evne til at tiltrække kunder og medarbejdere. Dette er allerede gældende for virksomheder, som er på det globale marked – men vil i de kommende år også få stor betydning for mange andre virksomheder.

Corporate Social Responsibility (CSR) – er det begreb, som bruges til at betegne virksomhedernes samfundsansvar, og dækker virksomhedernes frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold. CSR kendes også som begreberne bæredygtighed, social kapital, etisk regnskab, socialt ansvar mv.

CSR indeholder mange forskellige parametre – og den enkelte virksomhed vælger selv de forhold, som den vil fokusere på. Forhold som kan være indeholdt i virksomhedens CSR rapport.

AM-Gruppen har gennem en årrække beskæftiget sig med flere delelementer indenfor CSR især arbejdsmiljø, miljø, HR, certificering og ledelsessystemer, så I kan trygt henvende jer til os, vi har konsulenter klar til at rådgive og besvare spørgsmål.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Arbejdsmiljøcertificering


www.saac.dk
Der var megen ros til byggefirmaet Svend Aage Christiansen A/S i forbindelse med deres nylige recertificering. Daglig sikkerhedsleder Jørn Aagaard udtaler: ”Sammen med AM-Gruppen har vi gennemarbejdet hele vores system, så det er blevet overskueligt og tilpasset hverdagen i vores virksomhed. Derfor er det også blevet et rigtig godt redskab i det daglige sikkerhedsarbejde”.


Læs mere

 
   
 
 
 

 
 

   
 
  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr.19
 
 
Esbjerg - København - Randers - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk