Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Nye muligheder med Arbejdsmiljøreformen

Sikkerhed bliver til arbejdsmiljø når arbejdsmiljøreformen gennemføres den 1. oktober 2010.
Det giver nye muligheder for at tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet efter forholdene på din virksomhed.

Fleksibiliteten for virksomheden bliver større:

  • Nye krav om en årlig tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet
  • Nye muligheder for at flere virksomheder kan omfattes af den samme arbejdsmiljøorganisation
  • Arbejdsmiljøuddannelsen reduceres fra 37 til 22 timer
  • Nye tilbud om supplerende uddannelse til Arbejdsmiljøorganisationen
  • Skærpede krav omkring tilmelding til Arbejdsmiljøuddannelsen

Vi vil meget gerne fortælle om mulighederne, og inviterer derfor til GRATIS informationsmøder...

Læs mere

  __________________________________________________________________________________
   
 

AM-Gruppen hjælper med ergonomi på arbejdspladsen

Det betaler sig med sikkerhed og omtanke på arbejdspladsen” udtaler Svend Erik Pedersen fra firmaet KE-BURGMANN i Vejen.
”I samarbejde med AM-Gruppen gennemgik vi i september virksomheden ved fysioterapeut Hanne Nygaard. Dette blev gjort ved, at vores sikkerhedsmand Tommy Pedersen gik rundt til

www.ke-burgmann.com
www.keb-ejs.com
samtlige arbejdspladser sammen med Hanne, og ved personlig samtale med alle medarbejdere vurderede deres arbejds-plads, for at se om der var måder deres arbejdsdag kunne gøres anderledes, både med hensyn til ergonomi og maskinelle ændringer, samt personlig opfattelse af, hvordan man gør sin egen arbejdsdag til en god og ikke mindst sikker arbejdsdag. Der blev fra AM-Gruppen tilsendt en rapport på gennemgangen med vedhæftet billedmateriale med forbedringsforslag, samt kommentarer til, hvordan medarbejderen selv kunne være med til at forbedre dagligdagen. Ud fra denne rapport har det været muligt at foretage mange gode forbedringer/forandringer”.
KE-Burgmann er ejet af Freudenberg gruppen og disse afholder hvert år et We all take care projekt. "Da vi syntes at projektet havde været en stor succes og udbyttet stort, besluttede vi at sende dette ind som forlag til at vinde projektet. Alle indsendte projekter bliver vurderet af et stort dommerpanel ved Freudenberg og efter endt bedømmelse kom vores projekt ud på en utrolig flot 3. plads ud af over 50 indsendte projekter".

  __________________________________________________________________________________
   
 

Elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker

Fra 1. juli 2010 kan arbejdsulykker kun anmeldes elektronisk via EASY til Arbejdstilsynet og forsikringsselskaber. EASY er et online-program, som I finder via www.easy.ask.dk. I får adgang til EASY ved at bestille en pinkode. EASY vil herefter guide jer gennem anmeldelsen og sikrer, at anmeldelsen sendes elektronisk til de rette modtagere. Via Easy Forebyggelse har du også adgang til brancherettede analyser af ulykker, udarbejdelse af handleplaner, info til medarbejdere osv.
www.easy-forebyggelse.dk

AM-Gruppen hjælper med værktøj til registrering af nærved-ulykker
Med et enkelt værktøj vi har udviklet, bliver det nu simpelt at få fastholdt de rigtige oplysninger i forbindelse med nærved-ulykker.
Disse oplysninger gør, at I kan lære af nærved-ulykkerne og forebygge, at der senere sker en alvorlig ulykke.

  __________________________________________________________________________________
   

8 nye stoffer til REACH Kandidatlisten.

De otte nye stoffer omfatter trichlorethylen, fire forskellige chromatforbindelser, to borsalte samt borsyre. Borforbindelserne bliver brugt i produkter som f.eks. træbeskyttelse, desinfektionsmidler, korrosionsbeskyttelse, biocid i bearbejdningsvæsker og i flusmidler til lodning. De findes derfor på mange virksomheder.

Kandidatlisten indeholder stoffer der på længere sigt kan blive omfattet af en autorisationsliste med stoffer, der kræver autorisation for at de må anvendes. Brugsgenstande, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal forsynes med oplysninger, så forbrugeren kan anvende produktet sikkert.

Se den samlede kandidatliste på:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

I KEMI-basen som er en del af AM-Gruppens internetbaserede styringsværktøj
AM-Online, får du mulighed for at få overblik over virksomhedens kemiske produkter. Med et samlet overblik sikrer du, at de ansatte kan arbejde sikkert og forsvarligt med produkterne. Der er desuden mulighed for at lave en søgning på om de produkter, der anvendes på virksomheden, som indeholder stoffer fra kandidatlisten.

 
 

  Vi ønsker alle vore læsere en rigtig god sommer
 

   
 
  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr.19
 
 
Esbjerg - København - Randers - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk