Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Den nye arbejdsmiljøuddannelse

Fra den 1. oktober ændres Arbejdsmiljøuddannelsen fra 5 til 3 obligatoriske dage. Derudover skal virksomheden tilbyde alle nye medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen 2 opfølgningsdage indenfor det første funktionsår – og derefter 1½ opfølgningsdag til Arbejdsmiljøuddannelsen i de efterfølgende funktionsår.

Der bliver altså tale om en 3-dages grunduddannelse, som der hvert år kan bygges videre på - i den retning, I selv ønsker. Det giver større fleksibilitet, samt nye perspektiver og muligheder i det fremtidige arbejdsmiljøarbejde.

AM-Gruppen udbyder fra den 1. oktober Arbejdsmiljøuddannelsen, som et 3 dages forløb – og på alle udbudte kurser er der selvfølgelig gennemførelsesgaranti. Det betyder, at kursisterne kan være sikre på, at kurserne afvikles – og dermed undgå omkostninger ved aflyste kursusdage og flytning af kursusforløb. Der udbydes allerede en række forskellige opfølgningsdage – og udbuddet af opfølgningsdage udvides løbende.

For mere information se venligst www.am-uddannelsen.dk

  __________________________________________________________________________________
   
 

AM-Gruppen hjælper afskedigede medarbejdere – Outplacement forløb

Virksomheder der er i den situation at de må afskedige medarbejdere, vil jo gerne gøre det på en hensynsfuld og respektfuld måde. En af mulighederne er at tilbyde medarbejderne konkrete værktøjer i forhold til deres fremtidige jobsøgning. Forløbet kan sammensættes efter behov, men indeholder ofte en personprofil analyse, hvor vedkommendes stærke og svage sider drøftes. Efterfulgt af hjælp og sparring til konkrete jobansøgninger. AM-Gruppen har nu været involveret i flere forløb, og vores indgående kendskab til både store og små virksomheder i stort set alle brancher gør, at vi kan gøre forløbet meget konkret og målrettet den enkelte medarbejder.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Arbejdstilsynet skærper fokus på slagterier og fiskeindustrier

AM-Gruppen hjælper gerne både ved et forberedende møde og ved selve tilsynsbesøget når Arbejdstilsynet i resten af dette år sætter fokus på virksomheder i de nævnte brancher. Der er særlig fokus på områderne psykisk arbejdsmiljø og ergonomi, og det er vores erfaring at det bedste udbytte opnås, der hvor man forholder sig til problemstillingerne og til procesforløbet på forhånd.

  __________________________________________________________________________________
   
 

AM-Gruppen kan guide din virksomhed gennem et CSR Projekt
CSR – Virksomhedens sociale ansvar!

Virksomhedens udbytte ved at arbejde struktureret med Social Ansvarlighed (CSR) er bl.a.:

  • At se de muligheder som ligger i at arbejde struktureret med samfundsmæssigt ansvar.
  • At være bevidst om den risiko det indebærer ikke at beskæftige sig med samfundsmæssigt ansvar.
  • At optimere risikostyringen i virksomheden.
  • At begrænse potentielle konflikter, samt negativ omtale, omkring produkter eller ydelser.
  • At fokusere på at motivere og fastholde medarbejderne.
  • At fokusere på miljøansvarlighed.
CSR giver virksomheden en klar strategi på områder som socialt ansvar, børnearbejde, medarbejderrettigheder, etisk adfærd m.v. både i egen virksomhed og hos underleverandører. DS/ISO 26001 henvender sig til virksomheder der ønsker at profilere sig på disse områder.
CSR kan være med til at styrke virksomhedens omdømme og forebygge negativ omtale. CSR kan give værdi til virksomheden uden nødvendigvis at være certificeret.
DS/ISO 26001 er en ny dansk standard med baggrund i den internationale ISO 26000.
Standarden har fokus på virksomhedens samfundsmæssige ansvar.
Den er baseret på bl.a. FN´s konventioner og opbygget som eksisterende ISO standarder. Det medfører at den umiddelbart kan bruges sammen med f.eks. ISO 14001 miljø og OHSAS 18001 arbejdsmiljø. Disse to områder er en del af basis for CSR.

AM-Gruppen arbejder bredt med certificerbare systemer, bl.a. miljøledelse og arbejdsmiljøledelse, som kan indgå som en del af CSR.
AM-Gruppen er også parat til at guide virksomheden igennem et CSR projekt.

  __________________________________________________________________________________
 

 

Valg af AM-Gruppen som arbejdsmiljørådgiverArbejdsmiljøleder
Ninus Seistrup
Hvorfor vælger man pludselig en ny samarbejdspartner?

Da man ikke længere er tvunget ind i BST, står dørene pludselig på vid gab, så hvorfor ikke prøve noget nyt.

Det gjorde vi, og valget faldt i første omgang ved en tilfældighed på AM-Gruppen, for der var udbydere nok at vælge imellem.

Set i bakspejlet er det ikke et valg vi har fortrudt. AM-Gruppen har 100% levet op til vores forventninger og ønsker, som en god og seriøs medspiller.
Har man en forespørgsel på en opgave, går der ikke mange dage før end der ligger et svar, og når opgaven så skal løses bliver det gjort meget professionelt.

De af vores medarbejdere som har været i kontakt med en medarbejder fra AM-Gruppen har samme opfattelse, for da vi lytter meget til vores medarbejdere, har vi efterfølgende forespurgt om deres oplevelser, så jeg står ikke alene med denne vurdering.

Om det vil få nogen betydning, at der nu kommer et kontor i Randers ved jeg pt. ikke, for vi har ikke mærket noget til afstanden.
 

   
 
  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr. 21
 
 
Esbjerg - København - Randers - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk