Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Kursus til ny inspiration for interne auditorer

Er resultaterne af jeres interne audits overskuelige og operationelle?
Er der brug for ny inspiration til interne audits i kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemerne?
Ledelsessystemer skal være effektive og give resultater på bundlinjen – og derfor er det nødvendigt at interne audits medvirker til at skabe effektivitet og værdi, samt optimering af systemerne.
Auditering af ledelsessystemer indenfor ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001 kræver mange ressourcer.
Vil du gerne sikre, at dine auditorer er klædt på til at fortsætte arbejdet, tilbyder vi i starten af 2011 i samarbejde med IPW-systems, et kursus, så I kan få ny inspiration til auditeringer, som kan udvikle jeres systemer.
Tilmeld jer allerede nu og vær sikker på en plads på kurset.
Kurset tilbydes også som firmakursus.
Kontakt vores konsulent Birgith Degn Hviid for yderligere information - tlf 28 10 53 38

  __________________________________________________________________________________
   
 

Arbejdsmiljøuddannelsen efter 1. oktober 2010

Arbejdsmiljøuddannelsen er nu på 3 dage
Fra den 1. oktober 2010 er den nye arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage, som skal gennemføres indenfor de første tre måneder af funktionsperioden som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse skal fortsat gennemføres hos en godkendt udbyder.

AM-Gruppen udbyder Arbejdsmiljøuddannelsen på 60 åbne kurser i 30 forskellige byer i 1. halvår af 2011 – og selvfølgelig med gennemførelsesgaranti, da vi mener det er vigtigt deltagerne kan stole på, at Arbejdsmiljøuddannelsen bliver gennemført på de datoer, hvor deltagerne har afsat tid til uddannelsen.

Som noget helt nyt, skal alle medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen tilbydes 1½ opfølgningsdage i hvert funktionsår. AM-Gruppen har sammensat en uddannelsespakke med forskellige opfølgningsdage, som alle kan afholdes som åbne kursusdage eller som firmakurser.

Rekvirer venligst kursuskataloget for 1. halvår 2011 med Arbejdsmiljøuddannelsen og opfølgningsdage.

Kursusoversigt

  __________________________________________________________________________________
   
 

Rådgiveraftale

Få en Rådgiveraftale – og vær sikret kvalificeret rådgivning til din virksomhed
Rigtig mange virksomheder har indgået Rådgiveraftale med AM-Gruppen. Aftalen sikrer kvalificeret bistand indenfor arbejdsmiljø, miljø, sundhed og trivsel, når der er behov for det. Vi sørger for at I opdateres på relevante arbejdsmiljømæssige forhold, og at I får tilført relevante erfaringer og praktiske eksempler. Samtidig følger der adgang til krisehjælp med og som noget nyt gives også rabat på Arbejdsmiljøuddannelsen.

Rådgiveraftale | Krisehjælps aftale

  __________________________________________________________________________________
   
 

Ergonomi og arbejdspladsindretning

Arbejdsplads til eftersyn
”Jeg plejer at sige, at din røv hænger i en snor”, siger Laila Søndergaard fra AM-Gruppen til en medarbejder, der er ved at få indstillet sin arbejdsplads, så den er ergonomisk korrekt. ”Det er derfor, det er så vigtigt at træne rygmusklerne – så kan de nemlig hjælpe rygsøjlen med at bære det hele”.
Tonen er uformel, og der bliver også talt frit fra leveren, da arbejdsmiljøgruppe BA002, midt i august har AM-Gruppen med på rundtur til alle arbejdspladser i de tre afdelinger ved Borgerservice i Bramming.
Både stolens indstilling, bordets højde, skærmens placering og tastaturets ligeså bliver gennemgået, og nogle medarbejdere udbryder efterfølgende helt spontant:
”Hold da op, det var godt nok bedre”.
Artikel af daglig sikkerhedsleder Kristine Toullec, Sekretariat Stab/Udvikling.

Læs hele artiklen

  __________________________________________________________________________________
   
 

Kontrolaktion på byggepladser

Få sikker adfærd på byggepladser
Livsfarligt arbejde, tunge løft og klargøring til vinteren var i fokus, da Arbejdstilsynet her i september for tredje gang i år var på uanmeldt kontrolaktion på landets byggepladser. Også denne gang var der fokus på det farlige arbejde, som præger mange byggepladser, fx arbejde i stor højde, udgravninger og arbejde med store betonelementer. Men Arbejdstilsynets tilsynsførende havde også opmærksomheden rettet mod andre forhold.
På denne tid af året skal bygherrer, entreprenører og håndværkere i gang med at planlægge arbejdet under vinterens mørke, våde og kolde forhold, – F.eks. plørede og mudrede adgangsveje eller manglende belysning er hvert år årsag til mange ulykker, der kan undgås, hvis man forbereder sig i tide. Er sikker adfærd på byggepladsen et must for jer så kontakt AM-Gruppen.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Infomøde i Esbjerg torsdag morgen den 4. november 2010

GRATIS informationsmøde om den nye arbejdsmiljølovgivning
Kom og hør om mulighederne for at tilrettelægge arbejdsmiljøarbejdet efter forholdene på den konkrete virksomhed, når AM-Gruppen orienterer om den nye arbejdsmiljølovgivning som trådte i kraft 1. oktober 2010.

Fleksibiliteten for virksomheden er blevet større, når det drejer sig om at tilrettelægge arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Arbejdsmiljøuddannelsen:

  • arbejdsmiljøuddannelsen er blevet kortere, fra 5 til 3 dage
  • efteruddannelsen bliver længere
Det GRATIS Informationsmøde finder sted på Hotel Britannia, Esbjerg:
Torsdag den 4. november kl. 08:30 – 10:00
Tilmelding kan ske på kontakt@am-gruppen.dk

  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr. 22
 
 
Esbjerg - København - Randers - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk