Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Hvad betyder de nye faremærker for dig?

”Jeg kan i hvert fald se, at der ligger et kæmpe stykke arbejde foran os, når det her skal implementeres”.
Sådan sagde arbejdsmiljøkonsulent Louise Thastrup, Esbjerg Kommune, da hun forlod AM-Gruppens morgenmøde om de omfangsrige konsekvenser, de nye faremærker på kemiske stoffer og produkter medfører.
CLP/GHS – de nye regler vedrørende faremærkning og klassificering - trådte i kraft den 1. december, og det får stor betydning for rigtig mange virksomheder. For ikke alene indebærer regelændringen en ommærkning af produkterne – det betyder også en ændring i sikkerhedsdatabladene og risiko- og sikkerhedssætningerne.
AM-Gruppen afholdt morgenmøde om de nye regler, og det var så velbesøgt, at man har fastsat endnu et møde i Esbjerg den 9. december, hvor der allerede nu er fyldt op. I det sønderjyske har vi også et informationsmøde om emnet – her kan man stadig tilmelde sig på kontakt@am-gruppen.dk. Mødet finder sted på fredag den 10. december fra klokken 8.30 til 10.30 på Christies Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, 6200 Aabenraa. Det koster 495,- at deltage i mødet.
Der planlægges flere møder i det nye år – nærmere info følger.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Få gode tips til at gøre den interne audit bedre

En god intern audit er med til at sikre, at man i tide opdager mulige fejl og risici – og at man sørger for at lære af dem og erfaringsdele dem med sine kolleger.
AM-Gruppen sætter fokus på den gode audit med et kursus på Kryb-i-ly kro i Fredericia tirsdag den 25. januar 2011.
Her kan du få konkrete ideer med hjem til forbedring af dit arbejde med intern audit, så auditten bliver en værdiskabende aktivitet for virksomheden. Det sker blandt andet ved at sikre læring gennem synliggørelse af styrker og svagheder, definerer kritiske områder, processer og aktiviteter samt sikre en effektiv opfølgning.
Tilmelding kan ske på kontakt@am-gruppen.dk

  __________________________________________________________________________________
   
 

Mange langtidssyge kan hjælpes tilbage på job

Lange sygdomsforløb kan have drastiske konsekvenser for evnen til at finde sig til rette på arbejdsmarkedet igen.
Det er afgørende, at man hurtigst muligt finder en vej tilbage til en hverdag, og her kan AM-Gruppen være med til at skabe det overblik, der gør det muligt at vende tilbage. Med en ergonomisk gennemgang af arbejdsfunktioner og arbejdspladsens indretning vejleder og motiverer AM-Gruppen den sygemeldte, blandt andet omkring forebyggelse af gener, fastholdelse af ændrede vaner og oplæring i eventuelle hjælpemidler.
Indsatsen sker i samarbejde med jobcentrene, og herfra er erfaringerne gode:
- AM-Gruppen tager hurtigt kontakt til borgerne; den skriftlige vurdering er kort, præcis og saglig – og der er gode henvisninger til anbefalinger om hjælpemidler, siger Hans Jørgensen, fastholdelseskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Glædelig jul og godt nytår!

Dette er årets sidste nyhedsbrev – AM-Gruppen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle sine samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
AM-nyt er tilbage med flere nyheder om arbejdsmiljø i 2011.

 
   
 
 
   
 
  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr. 23
 
 
Esbjerg - København - Randers - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk