Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Få støtte til at gøre noget ved arbejdsmiljøet

Arbejder du i en branche, hvor jobgrupperne er truet af nedslidning? Eller har i en god løsning på et arbejdsmiljøproblem, men mangler midlerne til at løfte opgaven?
Så er der god grund til at holde øje med Forebyggelsesfondens pulje, som man kan søge to gange om året – den ene periode er netop åbnet fra 31. januar til 7. marts.
Puljen støtter projekter til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning eller andre sundhedsfremmende projekter. For at komme i betragtning til midlerne skal man dels have konstateret et arbejdsmiljøproblem og foreslå et tiltag, der kan reducere eller forbedre forholdene.
AM-Gruppens konsulenter bidrager gerne med udformningen af ansøgningen samt svarer på opklarende spørgsmål om, hvordan man kan komme i betragtning til midlerne.
Der planlægges flere møder i det nye år – nærmere info følger.

Læs mere om Forebyggelsesfondens puljer her

  __________________________________________________________________________________
   
 

Hent arbejdspladsbrugsanvisningen på mobilen

AM-Gruppens internetbaserede styringssystem til arbejdsmiljøet er et rigtig godt redskab, som stadig flere kunder har god hjælp af i hverdagen.
Systemet sikrer, at man holder styr på APV-sager og arbejdspladsbrugsanvisninger, og med smartphones er det blevet endnu mere tilgængeligt. Man kan altid få adgang til de ajourførte arbejdspladsbrugsanvisninger ved hjælp af mobiltelefonen, og arbejder man ude hos kunder eller på jobs langt fra kontoret, behøver man ikke fragte store sikkerhedsmapper med.

Læs mere om onlineadgang til dine sikkerhedsdokumenter her

  __________________________________________________________________________________
   
 

Otte nye stoffer på REACH-Kandidatlisten

REACH-Kandidatlisten er EU’s liste over stoffer, som på længere sigt kan blive omfattet af krav om autorisation for, at de må anvendes.
Hvis et produkt indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal produktet forsynes med oplysninger, så forbrugeren kan anvende produktet sikkert.
EU har netop opdateret listen og føjet otte nye stoffer til. De otte nye på listen omfatter Ethylglycol, Methylglycol, fire forskellige cobaltforbindelser, chromtrioxid og chromsyre. Stofferne er udvalgt, da de er kræftfremkaldende og/eller kan skade forplantningsevnen.
De udvalgte cobaltforbindelser og glycoler er ikke særlig almindelig på de danske arbejdspladser, mens chromforbindelserne bliver brugt til kromatering.
I KEMI-basen, som er en del af AM-Gruppens internetbaserede styringsværktøj AM-Online, kan du sikre dig et overblik over virksomhedens kemiske produkter. Det er din garanti for, at de ansatte kan arbejde sikkert og forsvarligt med produkterne. KEMI-basen giver desuden mulighed for søge på, om de produkter, der anvendes på virksomheden, indeholder stoffer fra kandidatlisten.

Læs mere om KEMI-basen her
Se den samlede REACH-Kandidatliste her

  __________________________________________________________________________________
   
 

Transport af farligt gods kræver sikkerhedsrådgivere

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) lover nu en undersøgelse af, hvor grelt det står til med manglende sikkerhedsrådgivere på virksomheder, der håndterer farlige stoffer.
Alle virksomheder, der sender, modtager eller transporterer farligt gods i betydelige mængder, skal ifølge loven have en sikkerhedsrådgiver.
Men en undersøgelse, som TV Syd gennemførte i oktober 2010, dokumenterede, at det kun var hver fjerde virksomhed i den syddanske region, som levede op til det krav.
Derfor vil Hans Christian Schmidt nu have omfanget af problemet belyst.
For at være sikkerhedsrådgiver skal man have bestået en prøve ved Beredskabsstyrelsen. Det kan være omstændeligt og tidkrævende, og derfor vælger mange virksomheder at have en ekstern sikkerhedsrådgiver. AM-Gruppen har to eksaminerede sikkerhedsrådgivere, som kan hjælpe virksomhederne med at leve op til kravet, ligesom vi kan tilrettelægge et målrettet kursus på virksomheden, så medarbejdere har den nødvendige og lovpligtige viden om, hvordan de skal håndtere godset.

 
   
 
 
   
 
  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 6 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:AM-Nyt nr. 1
 
 
Esbjerg - København - Randers - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk