Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Det nye maskindirektiv

Vi har i AM-Gruppen siden det nye maskindirektiv trådte i kraft hjulpet rigtig mange virksomheder med at få styr på deres dokumentation i forhold til de nye krav. Vi har gennem tæt dialog med de involverede myndigheder fået styr på gråzoner og udefinerede områder. Det kan have vidtrækkende konsekvenser at skulle forsvare sin dokumentation overfor Arbejdstilsynet eller en dommer, hvis det ikke er i overensstemmelse med det nye direktivs krav, så kontakt os og få professionel rådgivning, inden det er for sent.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Miljømålinger

AM-Gruppen er en af de få virksomheder, der er godkendt til at måtte foretage miljømålinger og beregninger på ekstern støj. Vi har mange års erfaring med at hjælpe vores kunder i forhold til målinger og beregninger på deres støjbidrag, enten i forbindelse med en klagesag eller i forbindelse med et myndighedskrav i forhold til en miljøgodkendelse.
I vort beregningsprogram indlæser vi kildepunktsmålinger, hvilket giver os en unik mulighed for at beregne virksomhedens eksakte støjbidrag, på et hvilket som helst punkt i dens omgivelser. Hvis støjbidraget er større end det tilladte, kan AM-Gruppen rådgive vedr. støjreducerende tiltag, der vil være mest hensigtsmæssige at iværksætte, under hensyntagen til økonomien i dette.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Tilskudsmuligheder

For det offentlige er der mulighed for at søge om tilskud i 2011 på 50 pct. af rådgivningstimerne, såfremt der anvendes en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til de arbejdsmiljømæssige forbedringer. Hos AM-Gruppen har vi stor viden og erfaring med hensyn til at finde vej til pengene via udarbejdelse af gode ansøgninger, der kan finansiere jeres projekttanker og sikre jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø i fremtiden.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Denne drøftelse blev lovpligtig pr. 1. oktober 2010, og den skal være gennemført at alle virksomheder senest pr. 1. oktober i år. Kort sagt handler denne årlige arbejdsmiljødrøftelse om virksomhedens planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i det kommende år. For virksomheder, der skal have en arbejdsmiljøorganisation, er der desuden krav om udarbejdelse af en kompetenceudviklingsplan. AM-Gruppen kan bidrage med blanketter til den årlige arbejdsmiljødrøftelse eller stå for selve gennemførelsen af denne drøftelse.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Ørepropper
En høreskade er en skade for livet. AM-Gruppen tilbyder formstøbte ørepropper, der er specielt udarbejdet til den enkelte medarbejder. Ørepropperne, der fås i flere varianter og individuelt kvalitetscheck, sikrer, at man nemt kan kommunikere og høre alarmsignaler.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Sommerferie

AM-Gruppen ønsker alle sine kunder og samarbejdspartnere en rigtig god sommer. Kontakt os meget gerne for mere information vedr. ovennævnte. Vi holder lukket i ugerne 29 og 30, men tøv endelig ikke med at kontakte os, såfremt der måtte opstå et behov her, da vi har vagttelefonen åben i begge disse uger. Ring på tlf. nr. 70 107 701 eller send en mail til kontakt@am-gruppen.dk

  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 6 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:AM-Nyt nr. 2
 
 
Esbjerg - København - Morud - Randers - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk