Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

Temamøde om arbejdsglæde og trivsel

AM-Gruppen har gode erfaringer med afholdelse af et kort temamøde om arbejdsglæde og trivsel.
Læs mere

  __________________________________________________________________________________
   
 

Ny adresse på Sjælland

Vi er rykket fra adressen i Glostrup og har nu adressen Algade 6, 4000 Roskilde.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skulle senest den 1. oktober have gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte virksomhed for det kommende år skal drøftes og planlægges, inkl. udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan for virksomheder, der har en arbejdsmiljøorganisation. AM-Gruppen kan hjælpe med, at de årlige arbejdsmiljødrøftelser gennemføres på jeres virksomhed eller rådgive om, hvorledes I selv kan gennemføre de årlige arbejdsmiljødrøftelser.

  __________________________________________________________________________________
   
 

Opfølgning på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen skal inden for deres første funktionsår tilbydes to opfølgningsdage. Herudover skal alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen hvert år tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse.

AM-Gruppen kan tilbyde en lang række standardiserede opfølgningsdage/kurser, der fx kan omhandle maskinsikkerhed, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljørepræsentanters rolle osv. Såfremt I måtte have særlige ønsker og behov, kan vi afholde kurserne på jeres virksomhed og tilpasse kurserne til jeres fysiske forhold, branche, produkter, organisationskultur m.m.

  __________________________________________________________________________________
 

 

Helbredskontrol af natarbejdere

Alle medarbejdere, der enten arbejder 3 timer pr. dag fra kl. 22.00 til kl. 5.00 eller arbejder samlet 300 timer i denne tidsperiode pr. år, skal tilbydes helbredskontrol, fx jf. industriens overenskomst er det hvert andet år. AM-Gruppen udfører via kvalificeret sundhedspersonale disse opgaver, der kan afsluttes med en samlet rapport over status over alle virksomhedens medarbejdere med anbefalinger til fremme af sundhed ved natarbejde. Der er således mulighed for, fra gang til gang, at holde øje med udviklingen på dette område og agere derefter.

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Tjek dine løft

Arbejdstilsynet har udviklet et nyt værktøj, nemlig ”løftetjek”, hvor man kan tjekke, om man løfter sundhedsskadeligt, via meget få spørgsmål. Resultatet af tjekket indikerer, om løftet er sundhedsskadeligt eller ej. Brugeren bliver samtidig informeret om, hvor løftet belaster kroppen og om de muligheder, der er for at forbedre løftet, så det er mindre belastende.

Løftetjekket er interaktivt og findes på Arbejdstilsynets web site og på smartphones.
Læs også

Kontakt meget gerne AM-Gruppen på tlf. nr. 70 107 701 for at høre mere om ovennævnte.

  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 6 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her: AM-Nyt nr. 4
 
 
Esbjerg - Roskilde - Morud - Randers - Rødekro - Skjern - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk