Nyhedsbrevet indeholder:

HAR DU BRUG FOR EN ARBEJDSMILJØRÅDGIVER?

Opnå fordele med en aftale om arbejdsmiljørådgivning

Mange virksomheder har en fast, fleksibel rådgiveraftale med AM-Gruppen. Vi har nu udbygget rådgiveraftalen, så den indeholder endnu flere fordele for de faste kunder. Med rådgiveraftalen får du en erfaren, professionel sparringspartner, der kender virksomheden og derfor kan tilpasse rådgivningen til behovet.

Med rådgiveraftalen stiller vi et styringsredskab til rådighed for virksomhedens arbejde med arbejdspladsvurdering, ligesom spørgsmål til vores hot-line er indeholdt i aftalen. Alle virksomheder får en fast kontaktperson hos AM-Gruppen, samt favorable priser på vores konsulentydelser og arbejdsmiljøuddannelsen. AM-Gruppen sikrer, at du med en rådgiveraftale modtager rådgivningen, når behovet er der. Det gælder også den autoriserede.

Kontakt os og hør nærmere om fordelene.


Vold og trusler om vold på arbejdspladsen

Der er i dag større risiko for på ens arbejde at komme ud for vold og trusler end i fritidens natteliv.
Det er især inden for social- og sundhedsområdet, at volden er mærkbar. De mennesker, man skal tage sig af, udsætter personalet for vold og trusler – ikke fordi de i sig selv er voldelige, men som en måde at udtrykke afmagt, fortvivlelse eller frustration.

Vold og trusler om vold kan ikke undgås 100 %, og de ramte oplever det som en stor belastning. Årsagerne er mange og forskelligartede, og de kan ikke fjernes alle sammen.
Men ved at gøre sig nogle tanker omkring problemet og igangsætte forebyggende tiltag, kan problemet gøres mindre og trygheden blandt medarbejderne større.

Det voldsforebyggende arbejde er en vedvarende proces, hvor nøgleordene er dialog, refleksion og planlægning.

Processen består af både nogle enkeltstående, overordnede tiltag og nogle stadigt mindre tiltag. Det er de overordnede mål, der skaber mening i de dagligdags tiltag.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

På arbejdsmiljøuddannelsen får deltagerne redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Deltagerne bliver i stand til at varetage deres funktioner i sikkerhedsorganisationen, ligesom de opnår kendskab til arbejdsmiljølovgivningen.

Arbejdsmiljøuddannelsen udbydes i 2009 i 30 forskellige byer i hele Danmark, samt på et 7 dages internatophold på den græske ø Rhodos.

Engelsk og tysk spogede medlemmer af sikkerhedsorganisationen får nu mulighed for at gennemføre den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse på special kurser i Aabenraa og København.

Læs mere

 


 
 

Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis man ønsker at tilmelde eller afmelde sig nyhedsbrevet, kan man gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her: På spring nr.9

 
Esbjerg - København - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk