Arbejdsmiljøuddannelsen og COVID-19 (24-03-2020)


Arbejdsmiljøuddannelsen kan nu gennemføres som netbaseret arbejdsmiljøuddannelse, hvor de obligatoriske 4 timers tilstedeværelse erstattes af 4 timers video-konference.

Første net-baserede arbejdsmiljøuddannelse, hvor ...
Læs mere


Vores beredskab i forbindelse med COVID-19 (13-03-2020)
Statsministeren har udstedt en kraftig opfordring om, at også ansatte i private virksomheder hjemsendes for at stoppe smitte spredningen af COVID-19.

De fleste medarbejdere i AM-Gruppen har i flere år haft mulighed for at arbejde...
Læs mere


Ergonomi på arbejdspladsen

(20-08-2018)

Ved at forebygge, at der forekommer uhensigtsmæssige belastende arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde (EGA) eller tunge løft, undgås arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser.

AM-Gruppen kan hjælpe med at indrette arb...
Læs mere



Sådan spare du ressourcer, skaber overblik, opfylder og dokumentere efterlevelse af gældende lov

(05-07-2017)

WORXS skaber masser af værdi.:
- Skaber overblik - Alt er samlet et sted www.worxs.dk
- Er ressourcebesparende - AM-Gruppens opdatering og samarbejder sørger for at medarbejderne kan fokusere på andre opgaver.
- Let tilgængel...
Læs mere



Esbjerg Kommune har opnået markante og betydelige besparelser til gavn for borgerne

(30-05-2017)
I 2012 formåede Esbjerg Kommunes forvaltning Sundhed og Omsorg at nedbringe sygefraværet med hele 23 procent. Det betyder lidt populært sagt, at der blev 15.000 flere dage til at servicere borgerne. ”Gennem et målrettet og strategisk samarb...
Læs mere


Pressemeddelelser

(13-01-2017)
Pressemeddelelse: Vejen Kommune er vært for vækst- og ledelseskonference

God ledelse er en væsentlig forudsætning for at opnå vækst i en virksomhed, og der kan arbejdes med ledelse på mange måder. På Vækst og Ledelse-konferencen ...
Læs mere


Danmarks nye arbejdsmiljøportal (15-12-2016)
AM-Grupppen sætter med WORXS strøm til rådgivermappen. Arbejdsmiljø ALL in-one på tablet, smartphone eller pc.

Arbejdsmiljørepræsentanterne kan styre alle arbejdsmiljøorganisationens opgaver, gennemføre APV og trivselsmålinger, f...
Læs mere


KEMI-BASEN som applikation

(03-05-2016)
KEMI-BASEN er et internetbaseret værktøj til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Nu også som APP, der reducere omkostningerne yderligere.
I Danmark er der et krav om, at de kemikalier, der anvendes på arbejdspl...
Læs mere


NUL ULYKKER!

(03-05-2016)
Da DFDS Stevedoring tilbage i 2012 kontaktede AM-Gruppen blev der registreret 10 – 12 anmeldelsespligtige arbejdsulykker hvert år, og der var et betragteligt sygefravær som følge af arbejdsulykker. Sammen med arbejdsmiljøorganisa...
Læs mere


Gør som Esbjerg – og reducer sygefraværet

(03-05-2016)
Gennem en strategisk indsats under navnet “10.000 flere dage til borgerne” reducerede forvaltningen Sundhed og Omsorg sygefraværet med mere end 15.000 kalenderdage på under ét år, ligesom udgifterne til vikarer blev n...
Læs mere


Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

(02-02-2016)


Vi er rigtig godt i gang med 2016 og har allerede nu planlagt mange nye tiltag og arrangementer til vore kunder, som vi glæder os til at præsentere.
AM-Gruppen tilbyder i år supplerende efteruddannelse indenfor mange forsk...
Læs mere



Vækst og ledelse 2016

(01-02-2016)


AM-Gruppen afholder nu for 5. år i træk konferencen Vækst og ledelse, sammen med Nextwork på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. I år er det den 6. april kl. 17.00 – 22.15.

Statsminister Lars Løkke R...
Læs mere



KEMI-BASEN på din Smartphone

(04-12-2015)


AM-Gruppen lancerer den nye kemi APP til KEMI-BASEN. den gør det nemt, at tilgå KEMI-BASEN direkte fra din smartphone. Ved hjælp af kemi app'en kan virksomhedens medarbejdere spare tid, når de står i en situation, hvor de skal sø...
Læs mere



Højt humør, ivrige ben og en slamsluger – Deltagerene til Vadehavsløbet er nu kommet i mål

(05-06-2015)
Som en del af sponsorerne til Vadehavsløbet, et fantastisk arrangement for alle ivrige cykellister, vil AM-Gruppen og AM-Management gerne dele budskabet.


Derfor er vi glade for at kunne dele med jer, en artikel skrevet af en ...
Læs mere

Vadehavs Løbet

(22-04-2015)


Nationalpark Vadehavet - Unikke oplevelse...
Læs mere



Ressource management

(12-09-2014)
Mange institutioner løser deres vikarbehov ved hjælp af et vikarkorps, som kontaktes telefonisk eller på email, når der er et vikarbehov. Nogle institutioner har et meget stabilt vikarkorps og har let ved at få nye vikarer efter behov, mede...
Læs mere


Natarbejde (10-06-2014)
Hvad gør det ved dig?
- og Hvad kan du gøre ved det?


Flere og flere mennesker arbejder uden for den almindelige arbejdstid. Vi er et 24 timers samfund, hvor mennesker er på arbejde på alle tider af døgnet.

...
Læs mere


Strategiske ARBEJDSMILJØPERSPEKTIVER (17-04-2014)
Suppler din arbejdsmiljøuddannelse med bogen Strategiske ARBEJDSMILJØPERSPEKTIVER.

Bogen sætter fokus på virksomheden arbejdsmiljøstrategi og er derved med til at udvikle og forbedre virksomhedens arbejdsmiljøet.

M...
Læs mere


AM-uddannelsen har fået et nyt look

(18-06-2012)
AM-uddannelsen har fået et frisk pust, så den nu er mere overskuelig og tidssvarende.

Man kan nu også følge os på Facebook og LinkedIn.

På AM-uddannelsen kan du stadig tilmelde dig Arbejdsmiljøuddannelsen, Akademiuddan...
Læs mere


stigende fokus på psykiske arbejdsmiljø

(12-06-2012)
Et dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker bundlinien, fordi det kan føre til meget fravær, stor udskiftning af personale, mangel på engagement og ineffektivt samarbejde.

Der stilles krav til medarbejderne om, at de skal være fleks...
Læs mere


Transport af farligt gods kræver sikkerhedsrådgivere

(04-06-2012)
Transport af farligt gods kræver sikkerhedsrådgivere Alle virksomheder, der sender, modtager eller transporterer farligt gods i betydelige mængder, skal ifølge loven have en sikkerhedsrådgiver.

Er du i tvivl om, om du er omfa...
Læs mere


ER I klar hvis ulykken sker?

(29-05-2012)
Nu bør alle kunne redde menneskeliv, også dine kolleger.

Gennemfør et førstehjælpskursus samme med dine kolleger, så I også kan redde, hvis det pludselig går galt.

AM-Uddannelsen har flere års erfaring...
Læs mere


ER I klar til risikobaseret tilsyn?

(26-04-2012)
AM-Gruppen inviterer til møde om Arbejdstilsynets nye tilsynsformer med risikobaseret tilsyn og hvilke ændringer den ny arbejdsmiljøreform har medført for arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Kom og bliv godt klædt på til at ...
Læs mere


LEAN og Arbejdsmiljø

(05-03-2012)
AM-Gruppen har arrangeret en konference om LEAN og arbejdsmiljø i samarbejde med Varde Erhvervs- og Turistråd og Esbjerg Erhvervsudvikling.

Under konferencen om LEAN vil der blive sat fokus på:
- Højere effektivitet
...
Læs mere


AM-Gruppen holder reception

(14-02-2012)
AM-Gruppen har gennemført et generationsskifte. Kim Baarsøe og Carsten Ditlefsen står i spidsen for den fortsatte udvikling af AM-Gruppen og er tiltrådt som direktører.

Det vil derfor glæde os at se kunder, forretningsforbindelse...
Læs mere


Små ændringer giver store resultater

(23-08-2011)
Hvorfor står telefonen egentlig der? Små, praktiske spørgsmål fra en arbejdsmiljøkonsulent med fokus på rigtig ergonomi kan hurtigt give små ændringer i indretning og vaner - og give store resultater i form af færre gener og besvær i ryg, n...
Læs mere


Bliv prækvalificeret til at arbejde offshore

(25-05-2011)
Styrk din virksomheds forretningsmuligheder, ved at blive optaget i Achilles.

Achilles JQS leverandørdatabase benyttes af de fleste og største olie- og gasselskaber i Danmark og Norge. For at blive optaget i Achilles skal vir...
Læs mere


Stikprøvekontrol af stigers sikkerhed og stabilitet på vej

(25-05-2011)
Ulykker på grund af stiger vokser. Det er baggrunden for, at Arbejdstilsynet i løbet af sommeren gennemfører en kontrolindsats rettet mod stiger.

Det er et lovkrav, at alle stiger der anvendes på danske arbejdspladser skal efters...
Læs mere


NYE REGLER OM FØRSTEHJÆLP

(15-03-2011)
Nye regler betyder, at der på byggepladserne skal være særlig oplærte personer, der kan varetage førstehjælp, og det skal ligeledes sikres, at personer der er kommet til skade kan bringes til læge.

Er I klar til at yd...
Læs mere


Arbejdsmiljø nu og i fremtiden

(02-03-2011)
AM-Gruppen afholder infomøde omkring fremtidens arbejdsmiljø, samt systematiseret arbejdsmiljø.


Under mødet vil AM-Gruppen gennemgå den nye arbejdsmiljømappe, der systematiserer arbejdsmiljøarbejdet i jeres virksomhed, på e...
Læs mere


Tag arbejdsmiljøuddannelsen på din virksomhed (22-02-2011)
Du kan gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen på din virksomhed som et lukket firmakursus

Prisen er kr. 21.100,- ekskl. moms, kørsel og km.
Prisen dækker undervisning, undervisningsmaterialer, samt adgang til APV syste...
Læs mere



Vi tilbyder Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk i Værløse i uge 18

(22-02-2011)
Som de eneste tilbyder vi gennemførelsesgaranti, således at Arbejdsmiljøuddannelsen gennemføres på de udbudte datoer. Tilmelding til Arbejdsmiljøuddannelsen kan foretages direkte på www.am-uddannelse...
Læs mere


Lovpligtig årlig arbejdsmiljødrøftelse

(22-02-2011)
Alle virksomheder skal have afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse inden den 1. oktober 2011, ellers risikerer man et påbud fra Arbejdstilsynet.


Indsatsområder og mål for det kommende års handlingsplaner skal blandt andet...
Læs mere


Få tilskud til et bedre arbejdsmiljø

(22-02-2011)
AM-Gruppen kan hjælpe med at opnå tilskud til arbejdsmiljømæssige forbedringer.


Vi kan ansøge i forskellige puljer, fx Forebyggelsesfonden for bestemte brancher (eller virksomheder med kortuddannet personale) og Arbejdsti...
Læs mere


Vi tilbyder Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk i Værløse i uge 45

(23-11-2010)
Som de eneste tilbyder vi gennemførelsesgaranti, således at Arbejdsmiljøuddannelsen gennemføres på de udbudte datoer. Tilmelding til Arbejdsmiljøuddannelsen kan foretages direkte på www.am-uddannelse...
Læs mere


"Når vi er færdige, har du fået en 10-15 gode ideer til forbedring af intern audit hos jer…” (03-09-2010)
AM-Gruppen A/S har udviklet dette kursus i Intern audit specielt til IPW’s kunder. Derved sikres, at det faglige aspekt og effektiv IT-løsning har maksimal samklang.

Programmet er baseret på, at audit skal skabe værdi for virksom...
Læs mere