Høreundersøgelser

 
Medarbejdere som er udsat en støjbelastning på 80 db(A), over en arbejdsdag, skal tilbydes en høreundersøgelse. AM-Gruppen kan kortlægge støjen på virksomheden og anbefale støjreducerende forslag. Skal der med baggrund i kendskabet til støjniveauet fortages høretest, kan AM-Gruppen også udføre disse på virksomheden. Den enkelte medarbejder får i forbindelse med den audiometriske undersøgelse information om, hvorledes risikoen for høreskader mindskes. Støj kan medvirke til stress og øge risikoen for ulykker.

Kunder har udtalt
Det er meget glædeligt, at mere end 85 % af medarbejderne har valgt at få foretaget en høretest. Det er ligeledes tilfredsstillende, at det forgår på virksomheden så produktionstabet minimeres.