Farligt gods

 
Hvis virksomheden modtager, afsender eller transporterer farligt gods, skal der anvendes en godkendt sikkerhedsrådgiver. Er du i tvivl om, om du er omfattet af reglerne, kan AM-Gruppen vurdere dette for dig. Har du valgt AM-Gruppen som sikkerhedsrådgiver, får du vejledning om reglerne (ADR/RID), hjælp til udarbejdelse af skriftlig anvisning og transportdokumenter.

Personerne der er beskæftiget med transport af farligt gods uddannes, og der udarbejdes retningslinier for håndteringen af godset. Sker der ulykker udarbejdes der en særskilt rapport om hændelsen, ligesom der udarbejdes en årsrapport over samtlige aktiviteter på området

Kunder har udtalt

Vi var ikke klar over, at virksomhedens transport af den syre vi anvender, var omfattet af reglerne for transport af farligt gods, før konsulenten fra AM-Gruppen orienterede om det.