Ergonomi

 
Ved at forebygge, at der forekommer uhensigtsmæssige belastende arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde (EGA) eller tunge løft, undgås arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser. AM-Gruppen kan hjælpe med at indrette arbejdspladser i produktion, lager og på kontorer, så de opfylder betingelserne. Udover disse opgaver kortlægger og vurderer AM-Gruppen også arbejdsteknikker og planlægningen af arbejdet med henblik på at forbedre arbejdsbetingelserne. Undervisning og kurser i forflytninger og udspændingsøvelser er ligeledes noget AM-Gruppen kan levere.

Kunder har udtalt
Medarbejderne i administrationen har alle talt med en fysioterapeut, der har indrettet arbejdspladserne, så de passer til arbejdsopgaverne. Det har medarbejderne været meget tilfredse med.


Yderligere information:

Tommelfingerregler