ATEX

 
Har du undersøgt, om der er støv, gasser eller væsker, der kan eksplodere i din virksomhed og hvorledes sikrer du mod eksplosionsfare? Alle eksplosionsfarlige områder i virksomheden skal identificeres, vurderes og zoneklassificeres. Klassificeringen er afgørende for hvilket udstyr og elektriske apparater, der må anvendes i de respektive zoner. Arbejdspladsvurderingen skal bl.a. indeholde en risikovurdering, der tager udgangspunkt i klassificeringen.

Kunder har udtalt
Det var nyt for os, at der var så mange lovkrav omkring ATEX, så det har helt klart været en fordel at have AM-Gruppen inddraget i processen. De har endvidere dannet bro til vores leverandører.