Maskinsikkerhed

 
AM-Gruppen kan vurdere om de maskiner og tekniske hjælpemidler du anvender, eller tænker på at købe, opfylder kravene til sikkerheden. Vi kan tilbyde en komplet risikovurdering, hvor vi sammenholder leverandørens oplysninger med myndighedskravene. Vi beskriver også gerne hvorledes sikkerheden kan forbedres, så du kan producere sikkert og lovligt.

Har du behov for kurser, undervisning eller instruktion i maskinsikkerhed kan AM-Gruppen tilbyde dette. Har du spørgsmål til CE-mærkning eller maskindirektivet, kan du altid få svar hos AM-Gruppen. Vi udarbejder også gerne brugsanvisningerne til dine maskiner.


Kunder har udtalt
Vi troede, at sikkerheden ved vore maskiner var i orden, indtil AM-Gruppens specialister risikovurderede maskinerne og åbnede vores øjne. Denne vurdering skulle vi have fået foretaget, allerede da vi købte dem.