Helbredskontrol

 
Har du medarbejdere der årligt arbejder mere end 300 timer om natten, skal virksomheden tilbyde den lovpligtige helbredsundersøgelse. Undersøgelsen viser, hvorledes natarbejdet påvirker helbredet. Det tager udgangspunkt i et spørgeskema suppleret med målinger af vægt, blodtryk, kolesterol og blodsukker.

AM-Gruppen kommer med anbefalinger til, hvorledes virksomheden kan anvende resultaterne i det videre arbejdsmiljøarbejde, og den enkelte medarbejder får anvist forslag til, hvorledes generne ved natarbejde kan reduceres. Helbredskontrol ved natarbejde skal tilbydes minimum hvert tredje år.

Derudover kan AM-Gruppen foretage en lang lovpligtige undersøgelser og vaccinationer.

Kunder har udtalt
Vores skifteholdsarbejdere er i en højere risikogruppe end de øvrige medarbejdere. For at de kan føle sig trygge, har virksomheden valgt at gennemfør AM-Gruppens udvidede tilbud om sundhedssamtale.


Yderligere information:

Helbredskontrol