Psykisk Krisehjælp

 
AM-Gruppen bliver kaldt ud til krisesamtaler med personer, der er i en eller anden form for akut opstået krisetilstand på grund af en voldsom oplevelse. Det kan være arbejdsulykker, overfald, dødsfald mv. Individuel psykologisk krisehjælp ydes som hjælp til selvhjælp, med udgangspunkt i egne ressourcer. Målet er at få medarbejderne velfungerende tilbage på arbejdspladsen med minimalt sygefravær. Derfor foretages en hurtig indsats med individuel krisehjælp på virksomheden eller i en af AM-Gruppens afdelinger.

Kunder har udtalt
Jeg var fuldstændig i chok da jeg fandt xx død. Efter tre samtaler med psykologen fra AM-Gruppen, var jeg parat til at starte på arbejde igen, dog på nedsat tid.