Fysioterapi på arbejdspladsen

 
Er arbejdet så fysisk belastende at medarbejderne får ondt, kan det hjælpe at komme i behandling hos en fysioterapeut. Udover undersøgelse og samtale udarbejdes der et individuelt træningsprogram, der er specielt tilrettet det arbejde, der udføres. AM-Gruppen kan tillige undersøge og vurdere arbejdsbelastningerne, og komme med forslag til hvorledes arbejdsforholdene kan forbedres så belastningerne undgås eller mindskes.

Forebyggende behandling kan anvendes både af industrien, kontorarbejdspladser og offentlige institutioner og tilrettelægges i samarbejde med de enkelte arbejdspladser.

Kunder har udtalt
Medarbejderne er meget glade for tilbuddet om fysioterapeutisk behandling på virksomheden, og der er blevet mindre fravær.