Indeklima

 
Rækken af indeklimaparametre såsom tør luft, skimmelsvampe, statisk elektricitet, dårlig belysning, lugtgener og træk er de typiske faktorer, der giver anledning til dårligt indeklima. Et dårligt indeklima kan give øget sygefravær og lavere effektivitet.
AM-Gruppen kan undersøge, fortage målinger og kortlægge indeklimaforholdene, så der etableres et dokumenteret beslutningsgrundlag, der kan danne udgangspunkt for rådgivning om effektive forbedringsforslag. Støv, varme/kulde og akustikken kan ligeledes give anledning til mange klager og irritationer hos medarbejdere.

Kunder har udtalt
Indeklimarapporten fra AM-Gruppen gav gode råd om, hvorledes medarbejderne og især deres irriterede slimhinder kunne få det bedre.