Miljølov

 
Har du behov for en løbende opdatering af relevant lovstof på miljøområdet, eksempelvis fordi du har et certificeret miljøledelsessystem, kan du abonnere på denne hos AM-Gruppen. Du har hele tiden en ajourført liste, over de miljøregler der gælder for din virksomhed, og du modtager de nye regler i resumeform umiddelbart efter offentliggørelsen.

Kunder har udtalt
Jeg slipper helt for besværet med at udarbejde listen over miljøregler til vores ISO 14001 system.


Yderligere information:


Ajourføring