Miljøvurderinger

 
En kortlægning og vurdering af virksomhedens miljøforhold kan udover at give et klart øjebliksbillede også danne udgangspunkt for at reducere udledningen til omgivelserne og besvare spørgsmål fra kunder, myndigheder og andre interessenter. OML-beregninger kan afgøre, om skorstenshøjden er tilstrækkelig og emissionsmålinger kan beskrive forureningens omfang og art.

Vi kan også fortage en miljøvurdering inden produktionen påbegyndes.

Kunder har udtalt
AM-Gruppen blåstemplede skorstenen, da konsulenten havde undersøgt produktionen og foretaget beregninger.