Miljømålinger

 

AM-Gruppen har stor erfaring i at udføre alle former for emissionsmålinger. Skal du have udført målinger og analyser af spildevand, dampe, gasser og støv i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse eller miljøredegørelse, kan AM-Gruppen udarbejde et måleprogram, der viser forureningens størrelse. Du kan derefter sammenligne med de krav, du er underlagt.

Støjkravene kan være en begrænsende faktor for produktionen. AM-Gruppen kan måle og beregne, om virksomheden, efter indførelsen af et aftenhold, udvidelse eller ændringer af produktionen, etablering af et nyt ventilationsanlæg eller kompressor, fortsat kan overholde miljøkravene til støj.

Kunder har udtalt
Vi har fået overblikket og er på forkant med hensyn til de investeringer, der skal fortages, fordi vi har fået foretaget en kildekortlægning og beregning af vores eksterne støj.