Psykisk arbejdsmiljø

Der er stigende fokus på, hvorledes det psykiske arbejdsmiljø påvirker medarbejderne. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker bundlinien, fordi det kan føre til meget fravær, stor udskiftning af personale, mangel på engagement og ineffektivt samarbejde.
Der stilles krav til medarbejderne om, at de skal være fleksible og omstillingsparate, kunne lære nyt og udvise kvalitetsbevidsthed. Det er vigtigt, at kravene til medarbejderen matcher de ressourcer, medarbejderen råder over, og at samarbejdet fungerer på alle niveauer i organisationen. Du kan få AM-Gruppen til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø, og udarbejde forslag til indsatsområder.

Kunder har udtalt
Vi fik sygefraværet reduceret til det halve, og en større arbejdsglæde efter at vi havde haft AM-Gruppen på banen.