Miljøledelse

 
Et miljøledelsessystem giver et overblik, over virksomhedens miljøpåvirkninger, og sikrer at lovgivningen overholdes. Ledelsessystemet kan sikre, at der systematisk arbejdes på løbende at reducere miljøpåvirkningerne, forebygge forurening og minimere spild og ressourceforbrug.
Miljøpolitikken skal beskrives og måles, og handlingsplaner skal udarbejdes og løbende revideres. Miljøledelsessystemet kan inddrages, i virksomhedens overordnede strategi og målsætninger, på lige fod med andre ledelsessystemer. Du synliggøre hensynet til kunder, myndigheder og interessenter, når det drejer sig om miljøet.

Kunder har udtalt
Vi fik reduceret spildet med 20% og oplevede, at fokus på miljøforbedringer gav større tilfredshed og engagement blandt medarbejderne.


Yderligere information:


Ajourføring