Arbejdsmiljømålinger

  Du kan få AM-Gruppen til at foretage arbejdshygiejniske målinger af dampe, gasser og mikroorganismer. Støjmålinger, støvmålinger og vibrationsmålinger udføres, når du har behov for det. Vi måler og vurderer også belysning. Målerapporter kan, om ønsket, indeholde forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet med udgangspunkt i måleresultaterne.
Vi udfører stinkskabsmålinger og målinger af trykluft for at se, om det kan anvendes til åndedrætsværn. Alle målinger gennemføres med baggrund i relevante standarder, akkrediteringer og certificeringer. Vi undersøger gerne om der forefindes skimmelsvampe og bakterier, og kommer med forslag til at afhjælpe evt. gener.

Kunder har udtalt
Jeg havde ikke drømt om, at vi overskred grænseværdierne i vores virksomhed, for vi havde jo lige fået et splinternyt produktionsanlæg.