Miljøgodkendelse

 
En lang række virksomheder fra mange forskellige brancher skal have en miljøgodkendelse for at måtte producere.
Når du skal ansøge om en miljøgodkendelse, skal du beskrive virksomhedens drift, med vægten på hvorledes virksomheden sikrer miljøet mod forurening. Ansøgningen skal ligeledes indeholde en beskrivelse af, hvorledes virksomheden opfylder de miljøkrav, der er gældende for det område virksomheden er beliggende i. AM-Gruppen kan udarbejde ansøgningen og varetage kontakten til miljømyndigheden.

Kunder har udtalt
Jeg er glad for, at jeg slap for skriveriet, og at vi har dokumentation for, at virksomheden overholder støjkravene for området, selv når aftenholdet er i gang.