Trivselsundersøgelse

 
En trivselsundersøgelse kan gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer eller via personinterviews. Den afdækker såvel medarbejdere som lederes oplevelse af trivslen på arbejdspladsen. Resultaterne kan sammenlignes med andre tilsvarende virksomheder, og viser hvilke udfordringer og udviklingsområder der skal i fokus, for at trivslen i virksomheden kan forbedres. En trivselsundersøgelse kan således anvendes som et strategisk arbejdsmiljøværktøj i forhold til arbejdspladsvurderingen, Arbejdstilsynets screening og som måleinstrument til at måle effekten af sikkerhedsarbejdet.

Kunder har udtalt
Vi fik gennemført kompetenceudvikling af mellemlederne, fordi samarbejdet og kommunikationen med medarbejderne viste sig at være dårlig.