Førstehjælp

  - med inddragelse af hjertestarter
Nu bør alle kunne redde menneskeliv, også dine kolleger.

Gennemfør et førstehjælpskursus samme med dine kolleger, så I også kan redde, hvis det pludselig går galt.

AM-Uddannelsen har flere års erfaring i at gennemføre førstehjælpskurser. Kurserne er tilpasset virksomheden og arbejdsmiljøet på virksomheden.

Alle førstehjælpskurser gennemføres af uddannede og rutinerede instruktører.

Seks førstehjælpsmoduler:
Kurser gennemføres efter Dansk Førstehjælpsråds moduler.

  1. Hjerte-lunge-redning
  2. Livreddende førstehjælp
  3. Førstehjælp ved sygdomme
  4. Førstehjælp ved tilskadekomst
  5. Genoplivning med hjertestarter
  6. Vedligeholdelse i førstehjælp

Alle moduler har en varighed af 3 timer - og kan gennemføres enkeltvis eller med flere sammensatte moduler.

Grundkruset består af modulerne 1 og 2 (Altså i alt 6 timer).

Priser for firma kurser med op til 16 deltagere
(alle priser er ekskl. moms & kørsel)

Pris for et modul: kr. 4.200,-
Med hjertestarter: kr. 5.400 kr,-

Pris for 2 moduler: kr. 6.700,-
Med hjertestarter: kr. 7.900,-

Pris for flere end 2 moduller. Indhent tilbud

Tilmelding
Tlf. 70 107 701.