Sygefravær

 
Sygefraværet er indeholdt i arbejdspladsvurderingen, og mange virksomheder har en politik på området. Et højt fravær øger risikoen for fejl , medfører som regel produktionstab, og giver grobund for et dårligt arbejdsklima.

Fraværet kan skyldes mange ting. AM-Gruppen kan kortlægge årsagerne til fraværet på virksomheden, og komme med anbefalinger på hvorledes fraværet kan reduceres.

Kunder har udtalt
Vi valgte aktivt at gribe ind overfor et stigende fravær blandt personalet. Da AM-Gruppen blev inddraget i opgaven, fandt vi frem til at nøgleordene var kommunikation og medansvar. Medarbejderne har fået større medindflydelse og en følelse af ejerskab over arbejdspladsen, og det har reduceret fraværet dramatisk.