AM-care.
 

De lovmæssige undersøgelser som helbredskontrol ved natarbejde og høreundersøgelser kan du få udført på virksomheden af AM-Gruppen.
Vil du give medarbejderne et godt tilbud om sundhedsundersøgelser eller andre sundhedsfremmende aktiviteter kan AM-Gruppen levere disse.
Fysioterapeutisk behandling, vaccinationer og rygestopkurser kan ligeledes rekvireres.

AM-Gruppen tilbyder et bredt spektrum af ydelser indenfor sundhedsområdet.

Udvikling af sunde medarbejdere.