Konflikthåndtering

 
Konflikter på arbejdspladsen er naturlige og uundgåelige, og i mange tilfælde en forudsætning for organisationens udvikling. Men konflikter skal håndteres, så de ikke udvikler sig til noget negativt. En effektiv måde at løse eller forbygge konflikter på, giver grobund for et godt arbejdsklima og dermed højere engagement og effektivitet i dagligdagen. Hos AM-Gruppen får du rådgivning og undervisning i, hvorledes konflikter kan forebygges og håndteres. Begge parter skal gå ud af en uoverensstemmelsen med en følelse af at være blevet imødekommet. Nogle medarbejdergrupper er udsat for vold og trusler om vold. En voldspolitik der fungerer kombineret med værktøjer til at forebygge/dæmpe henholdsvis afværge eller frigøre sig fra voldelige personer, kan fås hos AM-Gruppen.

Kunder har udtalt
Jeg blev oplevet som konfliktsky inden kurset, men jeg har fået kompetencerne til at turde håndtere konflikter mellem medarbejdere.