Organisationsudvikling

 
Enhver organisation forandrer sig hel tiden. Udefra kommende hændelser kan medføre endog store forandringer. Det kan være i forbindelse med sammenlægninger og omstruktureringer af virksomheder, institutioner og afdelinger samt ved udskiftning af medarbejdere. Medarbejdere mødes med større og større krav til fleksibilitet og forandringsparathed. Forandringer giver utryghed og kan give sig udslag i modstand fra nogle medarbejderes side. AM-Gruppen kan bistå med at få strukturen og procedurerne på plads, og få en løbende proces iværksat så samarbejdet konstant bliver udviklet, så produktiviteten øges.

Kunder har udtalt
Vi fik iværksat en forandringsproces, som i løbet af et år skabte grobund for mange ændringer i tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, og ikke mindst i opfattelsen af egen og virksomhedens identitet på grund af større medindflydelse.